Ξεπάγωμα τριετιών ή αλλιώς διαγραφή 12 χρόνων προϋπηρεσίας

Έναν μήνα μετά την εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για το «ξεπάγωμα» των τριετιών εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων». Ο Μητσοτάκης, για να μετριάσει την κατακραυγή από τις τεράστιες καταστροφές σε Έβρο και Θεσσαλία, προσπάθησε να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων τάζοντας την παύση της αναστολής του επιδόματος προϋπηρεσίας και τριετιών που είχε προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής του 2ου Μνημονίου με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 6 στις 28/2/2012 και θα αίρονταν μόνο όταν η ανεργία θα έπεφτε κάτω από το 10%.

Στην εγκύκλιο γίνεται ξεκάθαρο αυτό που είχε φανεί ήδη από την πρώτη στιγμή, δηλαδή πως η κυβέρνηση της ΝΔ κοροϊδεύει ακόμα μια φορά κατάμουτρα τους εργαζόμενους, αφού το «ξεπάγωμα» των τριετιών αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον βασικό μισθό, έχει ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες όμως δεν θα προσμετρήσει στο επίδομα πολυετίας η προϋπηρεσία των εργαζομένων από 14-2-2012 μέχρι και 1-1-2024 και ο χρόνος καταμέτρησης της προϋπηρεσίας θα ξεκινήσει ξανά από 1-1-2024. Αυτό σημαίνει πως η περίοδος 2012-2024 δεν θα καταμετρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας, δηλαδή δώδεκα χρόνια εργασίας/προϋπηρεσίας πάνε χαμένα για την πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται και τα εξής:

 • Για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα, πριν από τις 14/2/2012 και μετά από την 1η/1/2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση, λόγω προϋπηρεσίας, καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και, συνολικά, σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και, συνολικά, 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

 • Ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως τις 14/2/2012 (ή θα διανυθεί από 1/1/2024 και μετά) με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπόψη – ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους σκοπούς του άρθρου 33 του ν. 5053/2023 – με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπόψη και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο, δηλαδή τον αντίστοιχο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης της παρ. 2/β΄ του άρθρου 2 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), όπως ισχύει.

 • Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

 • Για το χρονικό διάστημα από τις 14/2/2012 έως και τις 31/12/2023 καμία αξίωση δεν γεννάται ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρονται ανωτέρω ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από τις 14/2/2012 έως και τις 31/12/2023.

Επί της ουσίας και λόγω της καταστροφικής ακρίβειας που έχει επιφέρει τρομακτικές μειώσεις στους μισθούς (το 2022 είχαν πτώση τουλάχιστον 8%) κανένας εργαζόμενος δεν ωφελείται. Από το «ξεπάγωμα» των τριετιών οι αυξήσεις που θα δοθούν μεταφέρονται στο μέλλον, καθώς

 • είτε πρόκειται για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία πριν τον Φλεβάρη του ’12 και δεν λαμβάνουν αποδοχές παραπάνω από τον βασικό μισθό, όπου η αύξηση που θα δουν θα έρθει όταν ολοκληρώσουν τριετία και δεν θα δώσει καμία λύση στο πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν,

 • είτε πρόκειται για εργαζόμενους που έχουν προϋπηρεσία πριν τον Φλεβάρη του ’12, όμως οι αποδοχές τους είναι πάνω από τον βασικό μισθό (λόγω σύμβασης) που μετά τον συμψηφισμό η αύξηση θα είναι μηδαμινή,

 • είτε πρόκειται για εργαζόμενους που δεν έχουν προϋπηρεσία πριν τον Φλεβάρη του ’12, μπορεί να δούλευαν και ολόκληρα τα προηγούμενα 12 χρόνια, όμως θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν τριετία μετά την 1-1-2027, με όποιους όρους θα ισχύουν ως τότε.

Το ταξικό μίσος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ενάντια στους εργαζόμενους, τους νέους και τους φτωχούς μεγαλώνει, όσο χειροτερεύει η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού. Το αντεργατικό νομοσχέδιο Γεωργιάδη, οι καταστροφές στην Θεσσαλία, η ακρίβεια, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες, η παντελής έλλειψη κάθε μέτρου κοινωνικής προστασίας, η συμμετοχή της Ελλάδας στα σχέδια των φιλοπόλεμων ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ, η βία και η καταστολή από το Κράτος Έκτακτης Ανάγκης, μας έχουν κάνει τον βίο αβίωτο και οδηγούν ολοταχώς προς νέες καταστροφές. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να σταματήσουμε την κυβέρνηση και τους εργοδότες που μας θέλουν σκλάβους χωρίς δικαιώματα, με μόνη υποχρέωση να δουλεύουμε για να πλουτίζουν αυτοί. Μόνο μέσα από την αυτοοργάνωση μας, με ένα αποτελεσματικό σχέδιο αγώνων και μαχητικά μέσα πάλης μπορούμε να βάλουμε φρένο στα νεοφιλελεύθερα σχέδιά τους που μας καταστρέφουν τις ζωές.

 • Καμία εφαρμογή των αντεργατικών νόμων Γεωργιάδη και Χατζηδάκη και όλων των μνημονιακών νόμων

 • Προσμέτρηση των ετών 2012-2024 ως έτη εργασίας/προϋπηρεσίας για τη συμπλήρωση τριετιών – καταβολή της προσαύξησης τριετιών σε όλους τους μισθωτούς

 • Για λιγότερη δουλειά – δουλειά για όλους χωρίς μείωση αποδοχών. 35ωρο, πενθήμερο, και δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας, μισθοί σύμφωνα με τις ανάγκες μας με αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

 • Ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων, κρατικοποίηση κάτω από εργατικό έλεγχο των τομέων κλειδιών της οικονομίας και των επιχειρήσεων που απολύουν.

 • Βαριά φορολογία στο κεφάλαιο – να πληρώσουν οι πλούσιοι. Δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, ασφάλιση.

 • Για μια κυβέρνηση των εργαζομένων, τη μόνη που μπορεί να επιβάλει αυτό το πρόγραμμα, μέσα σε μια Ευρώπη των εργαζομένων και των αγώνων τους.

Αντεπίθεση των Εργαζομένων

Μοιραστείτε το άρθρο