Ομάδες δασοπροστασίας: ένα παράδειγμα αυτενέργειας της κοινωνικής βάσης 

Οι οργανωτές της εκδήλωσης, η Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στο τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει η κοινωνική βάση; Πρωτοβουλίες όπως αυτή των συντρόφων/ισσών του Ρουβίκωνα που με τη δημιουργία της εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης προσέφεραν ουσιαστικό έργο το δύσκολο καλοκαίρι που πέρασε, δεν έχουν σημασία μόνο ως πολιτικός συμβολισμός ή ως μέσο για τη γνωστοποίηση των θέσεών μας. Είναι ένα παράδειγμα αυτενέργειας της κοινωνικής βάσης που μπορεί και πρέπει να γενικευτεί και αυτή τη συζήτηση πρέπει να κάνουμε.

Η δασοπροστασία και η δασοπυρόσβεση μπορεί να είναι ένα πεδίο όπου η μαχόμενη κοινωνική βάση θα αρχίσει να ξυπνάει από τον λήθαργο, θα συνειδητοποιεί τη συλλογική της δύναμη και θα αρχίσει να επιβάλλει λύσεις υπέρ των αναγκών μας. Αυτή η ακριβώς η λογική κι η πρακτική της αυτενέργειας αν διαδοθεί και επεκταθεί σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής θα μας επιτρέψει να δομήσουμε ένα κίνημα που επιτέλους θα αρχίσει να ανταγωνίζεται την εξουσία κράτους και κεφαλαίου με καλύτερους όρους για την κοινωνική βάση.”

Από τον Ρουβίκωνα έγινε αναφορά στην οργάνωση της ομάδας πυρόσβεσης, το κάλεσμα στον κόσμο για συμμετοχή στην οργάνωση της πυρόσβεσης, τους πόρους που χρειάστηκαν, την εκπαίδευση, αλλά και τη χρησιμότητα αυτής της αυτενέργειας από τη βάση, η οποία αποδεικνύεται τόσο από τις διεργασίες που αναπτύχθηκαν, όσο από τον κόσμο που επικοινωνούσε, αναφέροντας τα προβλήματα και τις ανάγκες του.

Επίσης, αναπτύχθηκε και συζητήθηκε ο προβληματισμός σχετικά με το σκοπό αυτής της οργάνωσης, ότι δηλαδή δεν είναι λύση να αντικαταστήσουμε το κράτος και να καλύψουμε την ανεπάρκειά του, αλλά το πώς θα κινητοποιηθεί η κοινωνική βάση να κατευθυνθεί στην αυτενέργεια και αυτοοργάνωση των αναγκών της.

 

Εκδήλωση για το ρόλο της κοινωνικής βάσης στη δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, στο Κοινωνικό Κέντρο Ovradera, Σάββατο στις 18.00

Μοιραστείτε το άρθρο