Εκδήλωση για το ρόλο της κοινωνικής βάσης στη δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, στο Κοινωνικό Κέντρο Ovradera, Σάββατο στις 18.00

“H μαχόμενη κοινωνική βάση θα αρχίσει να ξυπνάει τον λήθαργο, θα συνειδητοποιεί τη συλλογική της δύναμη και θα αρχίσει να επιβάλλει λύσεις υπέρ των αναγκών μας. Αυτή η ακριβώς η λογική κι η πρακτική της αυτενέργειας αν διαδοθεί και επεκταθεί σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής θα μας επιτρέψει να δομήσουμε ένα κίνημα που επιτέλους θα αρχίσει να ανταγωνίζεται την εξουσία κράτους και κεφαλαίου με καλύτερους όρους για την κοινωνική βάση.”