Υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δύο βδομάδες

Η κακή ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε οφείλεται σε έναν συνδυασμό από παράγοντες, όπως ο αστικός σχεδιασμός, η μετεωρολογία, η κυκλοφοριακή κίνηση, η βιομηχανία, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών, με την οικονομική κρίση να έχει ωθήσει τους συμπολίτες μας σε καύση βιομάζας. Τα αποτελέσματα της δολοφονικής αδιαφορίας δεν επηρεάζουν μόνο την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, αλλά έχουν οδηγήσει και σε 20 νεκρούς τις τελευταίες δύο εβδομάδες του 2021 από αστικές πυρκαγιές.

Διάβασε περισσότερα