Ανεμογεννήτριες σε δασικές περιοχές και πυρκαγιές

Πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στις ανεμογεννήτριες Πτολεμαϊδα

Υπήρξαν αντιδράσεις, χαρακτηρισμοί και ειρωνικά σχόλια σε ανάρτησή μας για το αν εμποδίζει ή όχι η βλάστηση στην τοποθετήση ανεμογεννητριών, διαβάστε το παρακάτω άρθρο.
Θεόδωρος Μέτσης (Theo Metsis)

Επειδή πολλοί θα σας πουν ότι οι ανεμογεννήτριες μπορούν να τοποθετηθούν και σε δασικές περιοχές και δεν είναι προϋπόθεση να αποψιλωθούν ή να καούν σημειώστε τα κάτωθι:

• H Ροή του αέρα για την σωστή απόδοση των ανεμογεννητριών βοηθάει αν είναι ομαλή (laminar flow) και όχι διαταραγμένη (turbulent flow).
• Η ύπαρξη δάσους και έντονης βλάστησης στην περιοχή δημιουργεί αναταράξεις στην ροή του αέρα που δεν βοηθάει στην ομαλή λειτουργία και την υψηλή απόδοση των ανεμογεννητριών εκτός αν το ύψος του πυλώνα της ανεμογεννήτριας είναι τέτοιο που τοποθετεί τα πτερύγια πολύ πιο πάνω από την κορυφή του δάσους.
• Έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες σε δασώδεις περιοχές αλλά το κόστος του Πυλώνα αυξάνεται εκθετικά σε σχέση με το ύψος του σε δασικές περιοχές .
• Αν ο λόφος ή το βουνό στην κορυφή του οποίου έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες είναι χωρίς βλάστηση τότε η ροή του αέρα είναι ομαλή προς την κορυφή και επιταχυνόμενη. Αν όμως υπάρχει δάσος ή έντονη βλάστηση και μάλιστα με δένδρα διαφορετικού ύψους η ομαλή ροή διαταράσσεται (break of laminar flow) και μειώνεται και η ταχύτητα του αέρα που φτάνει στην έλικα της ανεμογεννήτριες
• Η ύπαρξη δάσους μπορεί να δημιουργήσει ανοδικά ρεύματα στον αέρα και να ανακόψει την ταχύτητα του αέρα πριν συναντήσει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας.
• Η απόσταση μεταξύ 2 ανεμογεννητριών πρέπει ιδανικά να είναι ίση με 7 Χ την διάμετρο των πτερυγίων (wind park effect). Με διάμετρο πτερυγίων 90 μέτρα η απόσταση μεταξύ 3 ανεμογεννητριών πρέπει να είναι 1260 μ. αυτή η απόσταση πρέπει να έχει αποψιλωθεί (η ενδεχομένως να έχει καεί). Για την τοποθέτηση 5 ανεμογεννητριών αυτού του μεγέθους θέλουμε μια αποψιλωμένη (η καμένη) κορυφογραμμή 3+ χιλιομέτρων
• Μία Wind Farm πρέπει να συνδέεται με τον κατάλληλο υποσταθμό υψηλής τάσης. Τα εναέρια καλώδια δεν μπορούν να περνάνε σε ευθεία γραμμή πάνω από δάση. Αν αυτά τα δάση έχουν καεί τότε διευκολύνεται η τοποθέτηση των πυλώνων των καλωδίων και η διανομή προς τα ΚΥΤ και προς τα κέντρα κατανάλωσης .

Εκ των άνω προκύπτει ότι μία περιοχή χωρίς βλάστηση είναι πολύ πιο προσιτή για την εγκατάσταση των Wind Farms. Χωρίς βεβαίως αυτό να προσδιορίζει ότι το κάψιμο της Βόρειας Εύβοιας στόχευε στην εγκατάσταση Ανεμογεννητριών. ‘Όμως, μπορούμε σίγουρα να αναγνωρίσουμε ότι μία περιοχή με πυκνή βλάστηση η όπως τα Βουνά της Βόρειας Εύβοιας και χωρίς δυνατότητα προσπέλασης τόσο για τις ανεμογεννήτριες όσο και για τους πυλώνες διανομή ήταν μάλλον ακατάλληλη επιλογή και δεν έπρεπε να τύχει της έγκρισης που πρόσφατα έδωσε η ΡΑΕ και μάλιστα ίσως χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την υφιστάμενη διαμόρφωση του εδάφους και της προ των πυρκαγιών βλάστησης της Βόρειας Εύβοιας, η τοποθέτηση των ήδη εγκεκριμένων ανεμογεννητριών στην περιοχή θα ήταν ιδιαίτερα προβληματική για τους κάτωθι λόγους:
Α. Έπρεπε να υπάρξει αποψίλωση αλλά και προσπέλαση στις κορυφογραμμές που θα τοποθετούσαν τις ανεμογεννήτριες
Β. Στο ύψος των πυλώνων κάθε ανεμογεννήτριας έπρεπε να προστεθεί και το ύψος της βλάστησης της περιοχής γεγονός που αυξάνει τα στατικά προβλήματα του πυλώνα και ανεβάζει εκθετικά το κόστος εκάστης ανεμογεννήτριας.
Γ. Για το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες στο πλησιέστερο ΚΥΤ (Υποσταθμό Υψηλής Τάσης) θα έπρεπε να τοποθετηθούν Πυλώνες με καλώδια μεταφοράς μέσα από την δασική έκταση (με υψηλό κίνδυνο), και να εξασφαλισθεί προσπέλαση σε δεκάδες πυλώνες μέσα στο δάσος που προϋποθέτει εκτεταμένη αποψίλωση του δάσους και άνοιγμα δρόμων .
Δ. Οι πυλώνες μεταφοράς έπρεπε και αυτοί να έχουν πρόσθετο ύψος πολύ πάνω από την βλάστηση, γεγονός που ανεβάζει το κόστος των πυλώνων διανομής.

Όλα τα ανωτέρω θα έκαναν την τοποθέτηση των εγκεκριμένων ανεμογεννητριών εξαιρετικά δαπανηρή και θα έπρεπε να αποψιλωθούν οι κορυφογραμμές, οι δρόμοι προσπέλασης των Wind Farms και οι δρόμοι προσπέλασης των πυλώνων μεταφοράς. Θα πρέπει να δεχθούμε ότι μεγάλο μέρος της πρόσθετης δαπάνης μας το αφαίρεσε η πρόσφατη πυρκαγιά και μας έδωσε πράσινο φως για την τοποθέτηση πυλώνων διανομής της ενέργειας μέσα από την ανύπαρκτη πιά πυκνή βλάστηση.
Την δαπάνη αυτή μήπως θα έπρεπε να την αντισταθμίσουμε και να την συγκρίνουμε με το κόστος των σπιτιών που κάηκαν, των ζώων/κτηνοτροφίας που έχασαν οι κάτοικοι, της μελισσοκομίας και της ανεκτίμητης αξίας του δάσους που χάθηκε σε εποχή με έντονη κλιματική αλλαγή και εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Αν παρ’ ελπίδα το κάψιμο της Βόρειας Εύβοιας είχε στόχο την διευκόλυνση και αφαίρεση των άνω προβλημάτων εγκατάστασης στις ήδη εγκεκριμένες ανεμογεννήτριες για την Βόρεια Εύβοια τότε το έγκλημα που έγινε παίρνει τεράστιες διαστάσεις.
Είναι ιδιαίτερα εμφανές ότι η έγκριση της ΡΑΕ δόθηκε χωρίς να υπολογισθούν σωστά και σε πλήρη έκταση οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

https://www.facebook.com/share/p/u7brnTbwD3dR5Dhm/

Μοιραστείτε το άρθρο