Δικαιούμαστε όλοι/ες άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας

– Κάθε εργαζόμενος για το 1ο έτος εργασίας, δικαιούται 20 εργάσιμες μέρες ετήσιας άδειας για όσους εργάζονται επί 5 μέρες την εβδομάδα & 24 εργασίμων μερών για όσους εργάζονται 6 μέρες την εβδομάδα (21 & 25 αντίστοιχα για το 2ο έτος, 22 & 26 αντίστοιχα από το 3ο έτος και μετά). Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί άδεια, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

– Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του άρθρου 4 του 539 / 1945 ορίζεται ότι, μεταξύ 1/5 και 30/9 πρέπει να δίνεται το μισό της άδειας.

– Επίσης, εάν η ετήσια άδεια δεν χορηγηθεί εξ’ ολοκλήρου αλλά «σπάσει», γίνονται τα εξής: αν τα κομμάτια είναι δύο, το μικρότερο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέρες, ενώ αν είναι τρία ή περισσότερα, πρέπει ένα εξ’ αυτών να είναι τουλάχιστον 10 εργάσιμες (12 για τους 6ημερους ή τους ανήλικους).

Άρα κάθε εργαζόμενος δικαιούται να λάβει συνεχόμενες τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες από το σύνολο ημερών που δικαιούται (12 για όσους απασχολούνται 6ημερο)

– Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις πραγματικές αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις.

– Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το μισό του  πραγματικού του μισθού (για τους αμειβόμενους με μισθό), ή τα 13 ημερομίσθια (για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο).

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ!

Να εφαρμόζεται από όλους τους εργοδότες η ισχύουσα εργατική νομοθεσία

Κανένας / καμία μόνος/η απέναντι στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες.

Ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τη φωνή μας!  Συσπειρωθείτε στο σωματείο του Κλάδου, στον ΣΥΒΧΨΑ

Συνάδελφοι /-ισσες, για ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)

Λόντου 6, Εξάρχεια – Αθήνα | 2103820537 & 6980182255 | [email protected]

Μοιραστείτε το άρθρο