Τουρνικέ στις εισόδους της Πρυτανείας του Α.Π.Θ.

Κράτος και πρυτανικές αρχές συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο επιβολής αυταρχικών ελεγκτικών μηχανισμών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έτσι μετά την αστυνομοκρατία και την καταστολή σε βάρος των φοιτητ(ρι)ών σειρά πήραν τα τουρνικέ τα οποία τοποθετήθηκαν στις εισόδους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου. Η προσπάθεια να στηθεί ένα αστυνομοκρατούμενο Πανεπιστήμιο πλήρως ελεγχόμενο από το κράτος και να προωθηθεί η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που θα μετατρέψει τα δημόσια πανεπιστήμια σε επιχείρηση βρίσκει τους φοιτητές/ριες έτοιμους να συνεχίσουν τον αγώνα τους για ένα δημόσιο και ελεύθερο χώρο, προσβάσιμο από όλη την κοινωνία.

Φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης κατήγγειλαν την απόφαση των πρυτανικών αρχών για την τοποθέτηση των τουρνικέ.

Μοιραστείτε το άρθρο