Αντιρατσιστική διαδήλωση αλληλεγγύης στους χώρους των μεταναστευτικών κοινοτήτων, Σάββατο 12/2 στις 12:00 στο κτήμα Δρακόπολου, Άνω Πατήσια (Αθήνα)

Το κάλεσμα παρακάτω σε Ελληνικά-English-français-عرىب-فارسی-اردو-বাংলা-Türkçe-Kurdî-Shqip

Τα ξημερώματα της Κυριακής 22/1 μια ομάδα φασιστών τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό με καρφιά έξω από τζαμί στα κάτω Πατήσια. Η ρατσιστική επίθεση είχε σαφώς δολοφονικό χαρακτήρα. Η αστυνομία και τα μέσα κατέγραψαν ρουτινιάρικα το συμβάν, γράφοντας δύο – τρία αρθράκια για τα «παράνομα τζαμιά που πρέπει να κλείσουν» στο πλαίσιο της ενημέρωσης. – Πρέπει να δεχτούμε, σε μια γειτονιά σαν τα Πατήσια, να ζούνε οι κάτοικοί της κάτω από τη δολοφονική φασιστική απειλή; Δεν είναι τα προσβλητικά λόγια των ρατσιστών και το καθημερινό δηλητήριο των νοικοκυραίων που όπλισαν τα χέρια των φασιστών; Δεν είναι ο διαρκής αντιμουσουλμανικός λόγος και η αντιμεταναστευτική κρατική διαχείριση που προετοίμασε το έδαφος;

– Ευτυχώς όμως, στα Πατήσια δεν υπάρχουν μόνο αυτοί. Είναι μια γειτονιά πολυεθνική και εμείς που τη βιώνουμε καθημερινά, δε θέλουμε και δεν μπορούμε να αφήσουμε αναπάντητη τη φασιστική βία. Και γι΄αυτό διαδηλώνουμε εναντίον της.

Αλληλεγγύη στους χώρους των μεταναστευτικών κοινοτήτων
Γειτονιές πολυεθνικές ενάντια σε φασίστες και ρατσιστές.


In the early hours of Sunday 22/1, a group of fascists placed and detonated a nail bomb outside a mosque in Kato Patissia. This racist attack clearly had a deadly intent. The police and the media dismissed the attack, focousing instead on how “illegal mosques need to be shut down”. In a multinational neighbourhood like Patissia, must we accept living under the constant threat of deadly fascist violence? Is it not the daily insults and venom of local racists that armed the fascists? Is it not the unrelenting anti-Mouslim discourse and the anti-immigration policy of the Greek state that paved the way for the attack?

However there are not only fascists in Patissia. Patissia is a multiethnic neighborhood and those of us who live here will not leave fascist violence unanswered. We can’t afford to do so. That’s why
we demonstrate against it.

Solidarity with migrant communities
Multinational neighborhoods against fascists and racists.


Au petit matin du Dimanche 22/1, un groupe fasciste a placé un dispositif explosif devant une mosquée à Kato Patissia. L’attaque raciste avait une intention manifestement meurtrière. La police et les médias ont platement pris note des faits, en publiant deux trois rubriques sur les “mosquées illégales qui doivent fermer” et sont passés à autre chose. – Devrions nous accepter que dans un quartier comme Patissia les habitants vivent sous la menace meurtrière du fascisme? N’est ce pas l’insulte permanente des racistes et le poison quotidien des gens bien pensants qui ont armé la main des fascistes? N’est ce pas le discours anti-musulman permanent et la gestion étatique anti-migratoire qui ont préparé le terrain pour cette attaque?

– Heureusement, à Patissia il n’ y a pas qu’eux. C’est un quartier multiculturel et nous, qui le vivons au quotidien, ne voulons et ne pouvons pas laisser la violence fasciste sans réponse. C’est pour
cela que nous manifestons contre elle.

Solidarité à tous les lieux des communautés immigrées.
Des quartiers multiculturels contre les fascistes et les racistes


عرىب
يف ساعة مبكرة من فجر األحد 1/22 قامت مجموعة من الفاشيني بوضع وتفجري عبوة ناسفة تحتوي عىل مسامري خارج مسجد يف كاتو باتيسيا. من الواضح أن هذا الهجوم
ّ العنرصي كان له نية قاتلة. وسجلت الرشطة ووسائل اإلعالم الحادث بشكل روتيني ، مع الرتكيز عىل “املساجد غري القانونية التي يجب إغالقها
أليست الربجوازية اليونانية الصغرية هي السم اليومي و اإلهانات العنرصية التي سلحت الفاشيني؟
أليس الخطاب الصارم املعادي للمسلمني وسياسة الدولة اليونانية املناهضة للهجرة هي التي مهدت الطريق؟
هل نطلب قبول وضع يعيش فيه سكان باتيسيا واألحياء متعددة الجنسيات األخرى تحت التهديد املستمر بهجامت فاشية مميتة؟
.لكن لحسن الحظ ، ليس العنرصيون والفاشيون فقط هم الناشطون يف باتيسيا
باتيسيا هي منطقة متعددة األعراق وأولئك منا الذين جربوها ، غري مستعدين لرتك العنف الفايش دون إجابة ، وال ميكنهم تحمل ذلك. لهذا السبب قررنا التظاهر ضد العدوان
.الفايش
.التضامن مع مجتمعات املهاجرين
.أحياء متعددة الجنسيات ضد الفاشيني والعنرصيني

فارسی
در ساعات اولیه یکشنبه 1/22 ،گروهی از فاشیست ها یک وسیله انفجاری حاوی میخ را در بیرون مسجدی در کاتو پاتیسیا قرار داده و منفجر کردند. این حمله
.نژادپرستانه أشکارأ قصد مرگباری داشت. پلیس و رسانه ها به طور معمول این حادثه را با مترکز بر “مساجد غیرقانونی که باید بسته شوند” ضبط کرد
آیا زهر روزمره خرده بورژوازی یونان و توهین های نژادپرستانه ای نیست که فاشیست ها را مسلح کرد؟ آیا گفتامن بی امان ضد مسلامنان و سیاست ضد مهاجرتی
دولت یونان راه را هموار کرده است؟ آیا از ما خواسته منی شود که رشایطی را بپذیریم که در آن ساکنان پاتیسیا و سایر محلههای چندملیتی زیر تهدید حمالت پی هم
مرگبار فاشیستی زندگی کنند؟
خوشبختانه، با این حال، این فقط نژادپرست ها و فاشیست ها نیستند که در پاتیسیا فعال هستند. پاتیسیا یک محله چند قومی است و کسانی از ما که آن را تجربه می
کنیم، منی خواهیم خشونت فاشیستی را بی پاسخ بگذاریم، منی توانیم این کار را انجام دهیم. به همین دلیل است که تصمیم گرفتهایم علیه خشونت فاشیستی تظاهرات
.کنیم
همبستگی با جوامع مهاجر
محله های چند ملیتی علیه فاشیست ها و نژادپرست ها

اردو
اتوار 1/22 کی اولین ساعتوں میں، فاشسٹوں کے ایک گروپ نے کاٹو پاٹیشیا میں ایک مسجد کے باہر کیلوں پر مشتمل ایک دھامکہ خیز آلہ رکھا اور اڑا دیا۔ اس نسل
پرستانہ حملے کا واضح طور پر ایک مہلک ارادہ تھا۔ پولیس اور میڈیا نے معمول کے مطابق واقعہ کو ریکارڈ کیا، “ان غیر قانونی مساجد جنہیں بند کرنے کی رضورت
ہے” پر توجہ مرکوز کی۔
کیا یونانی پیٹٹ بورژوا روزانہ کا زہر اور نسل پرستانہ توہین نہیں ہے جس نے فاشسٹوں کو مسلح کیا؟ کیا یونانی ریاست کی بے لگام مسلم مخالف گفتگو اور
امیگریشن مخالف پالیسی نے راہ ہموار نہیں کی؟ کیا ہم سے ایسی صورتحال کو قبول کرنے کے لیے نہیں کہا گیا جس میں پیٹیشیا اور دیگر کثیر القومی محلوں کے
باشندے جان لیوا فاشسٹ حملوں کے مسلسل خطرے میں زندگی گزاریں؟
ایک کثیر النسل پڑوس ہے اور ہم میں سے جو لوگ اس کا Patissia تاہم، خوش قسمتی سے، یہ رصف نسل پرست اور فاشسٹ ہی نہیں جو پیٹیسیا میں رسگرم ہیں۔
تجربہ کرتے ہیں، وہ فاشسٹ تشدد کو بغیر جواب کے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ایسا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم نے فاشسٹ جارحیت کے خالف
مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
مہاجر برادریوں کے ساتھ یکجہتی۔
فاشسٹوں اور نسل پرستوں کے خالف کثیر القومی محلے


বাংলা
22/1 রবিবার ভ�োরে ফ্যাসিস্টদের একটি দল কাত�ো পাতিসিয়ার একটি মসজিদের বাইরে স্পাইক সহ একটি বিস্ফোরক ব্যবস্থা
স্থাপন করেছিল। বর্ণবাদী হামলায় স্পষ্টতই খুনের উদ্দেশ্য ছিল। পুলিশ এবং মিডিয়া ঘটনাটিকে আকস্মিকভাবে রেকর্ড
করেছে, এর বর্ণবাদী প্রকৃতিকে ঢেকে “অবৈধ মসজিদ যেগুলি বন্ধ করতে হবে” সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ লিখে।
আমাদের কি মেনে নেওয়া উচিত, কাত�ো পাতিসিয়ার মত�ো একটি আশেপাশে, এর বাসিন্দারা হত্যাকারী ফ্যাসিস্টিক হুমকির
মধ্যে বসবাস করছে? বর্ণবাদী, আজ্ঞাবহ নাগরিক এবং গণমাধ্যমের নিত্যদিনের অপমানজনক কথাগুলো কি ফ্যাসিস্টদের হাত
বোঝাই নয়? অবিরাম মু
সলিম বিরোধী বক্তব্য এবং অভিবাসী বিরোধী রাষ্ট্র নীতি কি এই ঘটনার মঞ্চ তৈরি করেনি?
সৌভাগ্যক্রমে, কাত�ো পাতিসিয়াতে কেবল এই লোকেরাই নেই। এটি একটি বহুসাংস্কৃতি ক পাড়া এবং আমরা যারা এর
বাসিন্দা, ফ্যাসিস্টিক সহিংসতাকে প্রতিক্রিয়া ছাড়াই ছেড়ে দিতে চাই না।
এজন্য আমরা এর প্রতিবাদ করছি।
অভিবাসী সম্প্রদায়ের সংহতি
বর্ণবাদী এবং ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে বহুসংস্কৃতি র পাড়া


22 Ocak 2022 Pazar gecesi bir faşist grup tarafından Kato Patisia’daki bir caminin önüne patlayıcı bir mekanizma yerleştirilmiştir. Bu ırkçı saldırı kesinlikle öldürme odaklıydı. Polis ve medya tarafından “kapatılması gereken yasadışı camiler” konulu ve tamamıyla olayı örtbas edici birkaç yazı yayınlanmış ve olayın ciddiyeti arka planda bırakılmıştır. Kato Patisia gibi bir yerleşimde faşist bir tehditle yaşamak kabul edilemez. Medianın sürekli kullandığı aşağılayıcı ve ayrıştırıcı dil, faşist ırkçıların ellerine büyük bir koz vermektedir. Yunanistan devletinin de müslüman ve göçmen karşıtı söylemleri, bu olaya en büyük zemini hazırlamıştır.

Neyse ki Kato Patisia’da sadece bu insanlar yaşamıyor. Bir çok kültürün birlikte yaşadığı bu yerleşimin sakinleri olan bizler; bu faşist saldırının karşılıksız kalmasını istemiyoruz ve bu yüzden protestomuzu gerçekleştiriyoruz.

Göçmen toplulukları için dayanışma!
Faşist ve ırkçı zihniyetlere inat çok kültürlü yerleşimler!


22ê Çileya 2022an şeva Yekşemê ji aliyê komek faşîst ve li Kato Patisiayê li ber mizgeftekê teqemenî hat bicihkirin. Ev êrîşa nijadperest bi tundî kuştinê bû û gelek gotar ji aliyê polîs û medyayê ve li ser “mizgeftên neqanûnî ku divê bên girtin” hatin weşandin û bûyer bi tevahî veşart û giraniya bûyerê li paş ma. Jiyana bi tehdîda faşîst a li wargeheke mîna Kato Patistia nayê qebûlkirin. Zimanê rûreş û dubendî yê ku medyayê bi kar tîne qertek mezin dide nîjadperestên faşîst. Gotinên li dijî misilmanan û li dijî koçberan jî bingehê vê bûyerê danî.

Xwezî ev kes ne tenê li Kato Patisia dijîn. Em şêniyên vê niştecihê ku gelek çand lê dijîn; Em naxwazin ev êrîşa faşîst bê bersiv bimîne, ji ber vê yekê em protesto dikin.

Hevgirtin ji bo civakên koçber!
Ligel zîhniyeta faşîst û nîjadperest jî rûniştiyên pirçandî!


Duke u gdhirë e Dielë 22/1, një grup fashistësh vendosi një mekanizëm shpërthyes të pajisur me gozhdë jashtë një xhamije në zonën Kato Patisia. Sulmi fashist kishte pa dyshim karakter vrasës. Policia dhe mediat regjistruan në mënyrë rutine këtë ngjarje, duke shkruar dy-tre artikuj për “xhamitë e paligjshme që duhet të mbyllen”, në kuadër te informimit publik.
A duhet te pranojmë, që në një lagje si Patisia banorët e saj të jetojnë nën kërcënimin e sulmit vrasës fashist? A nuk janë fjalët fyese të racistëve dhe helmi i përditshëm që lëshojnë “familjarët” ato që armatosën dorën e fashistëve? A nuk është retorika e vazhdueshme anti-musulmane dhe politika anti-emigracione e shtetit që pregatiti terrenin?
Fatmirsisht në Patisia nuk ekzistojnë vetëm ata. Është një lagje multietnike, dhe ne që jetojmë c’do ditë këtu, nuk duam dhe nuk mundemi se si të mos i përgjigjemi dhunës fashiste. Për këtë arsye manifestojmë kundër kësaj dhune.

Solidaritet ndaj ambjenteve të komuniteteve të emigrantëve.
Lagje multietnike kundër fashistëve dhe racistëve.

Κοροκογιόνες, Still in the game, Solidarity with migrants, Ζιζάνια, Ανυπότακτες καρδιές, σύντροφ@, συντρόφισσες, σύντροφοι

Μοιραστείτε το άρθρο