ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χάθηκε το 1/3 του ΑΕΠ σε μια δεκαετία!

Εντυπωσιακά μεγάλη κάμψη παρουσιάζει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νησιών του βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα, το 2017 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα νησιά της περιφέρειας ανήλθε στα 11.955 ευρώ, όταν το 2008 ήταν 17.647 ευρώ. Το μακρινό 2003 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα νησιά του βορείου Αιγαίου ήταν 12.497 ευρώ. Δηλαδή το 2017 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας ήταν μικρότερο του 2003.

Το ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι η αξία αγοράς όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σε ορισμένη χρονική περίοδο και μετρά την αξία παραγωγής στην προαναφερόμενη χρονική περίοδο. Επιπλέον το ΑΕΠ ισούται με τη συνολική δαπάνη των τελικών προϊόντων και το συνολικό εισόδημα. Για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ισχύουν τα παραπάνω υπολογιζόμενα ανά κάτοικο μιας συγκεκριμένης περιοχής ή χώρας.

Συνεπώς η κάμψη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα νησιά του βορείου Αιγαίου και του συνολικού ΑΕΠ των νησιών απεικονίζει την απίσχναση του παραγωγικού δυναμικού. Η μείωση κατά 32,25% του ΑΕΠ είναι η αριθμητική αποτίμηση των χαμένων θέσεων εργασίας, των καταστημάτων που έκλεισαν, των βιοτεχνιών, των γραφείων, των μεταφορικών εταιρειών, των ελαιοτριβείων, των ξενοδοχείων που έβαλαν οριστικά λουκέτο ή είδαν να μειώνεται ο τζίρος τους. Την περίοδο 2008–2017 ουσιαστικά σταμάτησε η οικοδομική δραστηριότητα σε νησιά όπως η Λέσβος και χιλιάδες οικοδόμοι και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου έμειναν χωρίς εργασιακό αντικείμενο.

Φτωχοί συγγενείς οι νησιώτες

Το 2017 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα νησιά του βορείου Αιγαίου αντιστοιχούσε στο 71,34% του πανελλαδικού, το οποίο ανερχόταν στα 16.757 ευρώ. Το 2006 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νησιών της Περιφέρειας (15.304 ευρώ) αντιστοιχούσε στο 77,41% του πανελλαδικού ΑΕΠ (19.769 ευρώ). Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι πιο αδύναμες παραγωγικά περιφέρειες της χώρας πληρώνουν πολύ βαρύτερα το τίμημα των πολιτικών άγριας λιτότητας. Με διαφορετικούς όρους μπορούμε να πούμε πως το οικονομικό πλήγμα που δέχθηκαν τα νησιά του βορείου Αιγαίου από την κρίση ήταν πολύ μεγαλύτερο από το πλήγμα που δέχθηκαν οι περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στους επιμέρους νομούς του βορείου Αιγαίου παρατηρούμε ότι στο νομό Λέσβου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώνεται το 2017 στα 12.272 ευρώ, αρκετά χαμηλότερο είναι στο νομό Χίου, 11.573 ευρώ, ενώ στο νομό Σάμου διαμορφώνεται στα 11.667 ευρώ. Δηλαδή ο νομός της Χίου εμφανίζει το χαμηλότερο ΑΕΠ σε επίπεδο περιφέρειας. Φαίνεται ότι η έντονη παρουσία πολλών εφοπλιστών στην κοινωνική και πολιτική ζωή του νομού δεν έχει καμία ουσιαστική επίδραση στην τοπική οικονομία. Οι εφοπλιστές προτιμούν να επενδύουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους και στη Χίο μοιράζουν αφειδώς μόνο δηλώσεις αγάπης. Τη δεκαετία 2008–2017 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Χίου παρουσιάζει κάμψη 40%, καθώς έπεσε από τα 19.253 ευρώ το 2008 στα 11,573 ευρώ το 2017. Η κάμψη του ΑΕΠ στους άλλους δύο νομούς του βορείου Αιγαίου είναι λίγο πιο ομαλή.

Δυστυχώς  στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν παρουσιάζουν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά νησί κι έτσι δεν αποτυπώνεται η αναπτυξιακή υστέρηση που καταγράφεται στη Λήμνο, την Ικαρία και άλλα μικρότερα νησιά. Αυτό το στοιχείο θα μας αποκάλυπτε τις τρεις διαφορετικές ταχύτητες νησιωτικότητας που συνυπάρχουν στο βόρειο Αιγαίο. Με τη Λέσβο να βρίσκεται στην πρώτη ταχύτητα και να αποκομίζει τα οφέλη ως διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας, τη Σάμο και τη Χίο να βρίσκονται στη δεύτερη ταχύτητα και τα άλλα επτά νησιά (Λήμνος, Ικαρία, Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Θύμαινα, Φούρνοι) στην τρίτη ταχύτητα.

Μοιραστείτε το άρθρο