ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΥ Οι 20 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Γιάννης Γκλαρνέτατζης

Ορισμένα πράγματα όπως η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ σε κρούσματα και θύματα, το γερμανικό παράδοξο (με την καλή έννοια), το ακόμα καλύτερο παράδειγμα της Ν. Κορέας και το ότι η επιδημία τελειώνει στη Κίνα, είναι μάλλον σχετικά γνωστά. Όμως ξεψαχνίζοντας τα νούμερα βλέπουμε κι άλλα πράγματα όπως τη ραγδαία επιδείνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την εκτίναξη της Βραζιλίας και σε αρρώστους και σε νεκρούς, το γεγονός ότι το Βέλγιο κι η Ολλανδία έχουν ίσο ή και μεγαλύτερο αριθμό νεκρών με τη Γερμανία αλλά με υποπολλαπλάσιο αριθμό κρουσμάτων, την ανησυχητική άνοδο των αριθμών στη Ρωσία και –ίσως– απρόσμενα στη Σουηδία. Για να εξετάσουμε λίγο καλύτερα την κατάσταση των είκοσι χωρών με τα περισσότερα κρούσματα τις χωρίσαμε σε τέσσερις ομάδες. Η επεξεργασία ξεκίνησε στις 11.4 αλλά όταν τελείωνε είχαν ήδη δημοσιευτεί οι καταγραφές για την 13η Απριλίου, οπότε τις περιλάβαμε κι αυτές στο κείμενο αλλά όχι στους πίνακες και τα διαγράμματα. Καίριο είναι ότι δυο ακόμη χώρες έχουν πλέον πενταψήφιο αριθμό κρουσμάτων: η Ιρλανδία και η Ινδία, με την τελευταία να είναι σημαντικός παράγοντας προβληματισμού.

Α) Χώρες με εξαψήφιο αριθμό κρουσμάτων.

Αυτές είναι οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία κι η Γερμανία (τέσσερα μέλη του G7 και δύο μόνιμα μέλη τους Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ). Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων γι’ αυτό το δεκαήμερο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Βλέπουμε τα κρούσματα στις ΗΠΑ και τη Γαλλία να έχουν υπερδιπλασιαστεί, ενώ μεγάλη είναι η αύξηση και στις άλλες τρεις χώρες. Την 13η Απριλίου ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων είχε χοντρικά διαμορφωθεί ως εξής: ΗΠΑ 577.000, Ισπανία 169.000, Ιταλία 160.000, Γαλλία 137.000 και Γερμανία 128.000.

Διάγραμμα 1. Συνολικός αριθμός κρουσμάτων για ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία

Φαίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη κλίση της γραμμής των ΗΠΑ σε σχέση με τις άλλες χώρες. Στρογγυλοποιώντας, ο μέσος όρος νέων κρουσμάτων ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες 31.000 (με τυπική απόκλιση 6.300), για τη Γαλλία 7.500 (αλλά με μεγάλη τυπική απόκλιση, 6.500), για την Ισπανία 5.500 (τυπ. απόκλιση 1.000), για τη Γερμανία 4.300 (τυπ. απόκλιση 1.700) και για την Ιταλία 4.100 (με μικρή τυπική απόκλιση, μόλις 500). Στις 13 Απριλίου τα νέα κρούσματα είναι, πλέον, 31.500 στις ΗΠΑ, 4.000 στη Γαλλία, 3.500 στην Ισπανία, 1.500 στη Γερμανία και 3.000 στην Ιταλία. Δηλαδή οι αυξήσεις των κρουσμάτων στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες είναι σαφώς μικρότερες του μέσου όρου του δεκαήμερου 2-12 Απριλίου, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο ίδιο επίπεδο.

Η εικόνα της αύξησης των κρουσμάτων σε ποσοστά φαίνεται παρακάτω.

Διάγραμμα 2. Ημερήσια ποσοστιαία αύξηση αριθμού κρουσμάτων για ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία

Εδώ είναι πολύ έντονο το παλαντζάρισμα της Γαλλίας (39% στις 4/4, 0% στις 8/4, μάλλον δεν υπήρξαν στοιχεία για εκείνη τη μέρα). Πάντως όλες οι γραμμές μειώνονται, μ’ αυτές της Ιταλίας και της Ισπανίας να είναι κάπως πιο ίσιες, ενώ των ΗΠΑ και της Γερμανίας έχουν διακυμάνσεις. Την επιπλέον ημέρα ο ρυθμός για τις ευρωπαϊκές χώρες είναι σαφώς μικρότερος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι έχουμε Γερμανία 1,2%, Ιταλία 2%, Ισπανία 2,1%, Γαλλία 3,2% και ΗΠΑ 5,8%. Αν, λοιπόν, συνεχίσει αυτή η τάση η επιδημία στα ευρωπαϊκά κράτη μάλλον εισέρχεται σε σχετική ύφεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα, με ένα αριθμό κρουσμάτων που ξεπερνά το μισό εκατομμύριο, ακόμα κι ένας ρυθμός αύξησης του 5% σημαίνει παραπάνω από 25.000 νέα κρούσματα ημερησίως.

Οι μακάβριοι αριθμοί των θανάτων φαίνονται στον επόμενο πίνακα, καθώς και το διάγραμμα.

Διάγραμμα 3. Συνολικός αριθμός θανάτων για ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία.

Παρατηρούμε την απότομη άνοδο των ΗΠΑ, αλλά και της Γαλλίας, τις σχεδόν παράλληλες γραμμές της Ιταλίας και της Ισπανίας και πολύ χαμηλότερα τη μικρή αύξηση των θυμάτων στη Γερμανία. Στις 13/4 οι αριθμοί έχουν γίνει πλέον ΗΠΑ 23.077, Ιταλία 20.465, Ισπανία 17.489, Γαλλία 14.967 και Γερμανία 3.041. Η μέση ημερήσια αύξηση των νεκρών είναι 1.570 για τις Ηνωμένες Πολιτείες (τ.α. 415), 1.036 για τη Γαλλία (τ.α. 530), 688 για την Ισπανία (τ.α. 136), 598 για την Ιταλία (τ.α. 91) και 186 για τη Γερμανία (τ.α. 87). Την τελευταία μέρα προστέθηκαν 1.603 νέα θύματα στις ΗΠΑ, 574 στη Γαλλία, 566 στην Ιταλία, 517 στην Ισπανία και 133 στη Γερμανία. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η ποσοστιαία ημερήσια διακύμανση.

Διάγραμμα 4. Ημερήσια ποσοστιαία αύξηση αριθμού θανάτων για ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία.

Βλέπουμε πάλι τις έντονες διακυμάνσεις της γαλλικής γραμμής, τις μικρότερες διακυμάνσεις της αμερικανικής και γερμανικής γραμμής και τις πιο ομαλές γραμμές της Ισπανίας και της Ιταλίας. Πάντως όλες οι γραμμές δείχνουν κάπως πτωτικές τάσεις. Την 13η Απριλίου το ποσοστό των θανάτων αυξήθηκε κατά 7,5% για τις ΗΠΑ, 4,6% για τη Γερμανία, 4% για τη Γαλλία, 3% για την Ισπανία και 2,8% για την Ιταλία.

Να αναφέρουμε, επίσης, και το ποσοστό θνησιμότητας (θάνατοι προς κρούσματα) που στις 13 Απριλίου παραμένει πολύ υψηλό για την Ιταλία (12,8%, διπλάσιο του παγκόσμιου 6,2%), τη Γαλλία (10,9%) και την Ισπανία (10,3%), ενώ είναι σημαντικά μικρότερο στις ΗΠΑ (4%) και τη Γερμανία (2,4%). Έτσι, αυτή η τελευταία χώρα ενώ είναι πέμπτη στον αριθμό κρουσμάτων είναι ένατη στον αριθμό θανάτων.

Τέλος τα στοιχεία για όσους ανάρρωσαν συνολικά μέχρι αυτή την ημερομηνία είναι 64.300 (ποσοστό ανάρρωσης 50,2%, διπλάσιο του παγκόσμιου 23,1%) στη Γερμανία, 64.727 (38,2%) για την Ισπανία, 35.435 (22,2%) για την Ιταλία, 27.718 (20,3%) για τη Γαλλία και 33.907 (5,9%) για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμπερασματικά στις ΗΠΑ υπάρχει μάλλον πολύς δρόμος για την κάμψη της επιδημίας κάτι που φαίνεται κι από το γεγονός ότι είναι χαμηλό το άθροισμα των ποσοστών θνησιμότητας και ανάρρωσης, αλλά και από τους άλλους δείκτες. Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία είναι σε παρόμοια κατάσταση με την τελευταία να έχει λίγο πιο αυξημένους δείκτες, ενώ η Γερμανία όχι μόνο έχει ένα πάρα πολύ χαμηλό δείκτη θνησιμότητας αλλά δείχνει να σταματάει και σε χαμηλότερα επίπεδα το συνολικό εύρος της μόλυνσης από τον ιό.

Β) Χώρες με αριθμό κρουσμάτων μεταξύ πενήντα κι εκατό χιλιάδες

Οι χώρες που ανήκουν σ’ αυτή την ομάδα είναι τέσσερις: Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, το Ιράν κι η Τουρκία. Έχουμε, λοιπόν, δύο ακόμη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κι ένα του κλαμπ των G7. Ευρωασιατικό αυτό το σύνολο και με μεγαλύτερη ποικιλία πολιτικών συστημάτων και κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων. Η εξέλιξη των κρουσμάτων καταγράφεται στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν.

Διάγραμμα 5. Συνολικός αριθμός κρουσμάτων για Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ιράν και Τουρκία

Εδώ είναι ξεκάθαρη η έντονη ανοδική (σχεδόν παράλληλη) πορεία της Βρετανίας –που ξεπέρασε πλέον την Κίνα– και της Τουρκίας, η πιο ήπια άνοδος των κρουσμάτων στο Ιράν και η αμετάβλητη γραμμή της Κίνας. Ο μέσος αριθμός νέων κρουσμάτων είναι για το Ηνωμένο Βασίλειο 5.000 (τ.α. 3.300), για την Τουρκία 3.900 (τ.α. 1.700), για το Ιράν 2.100 (τ.α. 400) και για την Κίνα μόλις 46 (τ.α. 23). Στις 13.4 έχουμε για τη Βρετανία συνολικό αριθμό κρουσμάτων 89.000 κι εξ αυτών νέα τα 4.300, για την Τουρκία συνολικά κρούσματα 61.000 (4.100 νέα), για το Ιράν 73.000 με αύξηση 1.600 και για την Κίνα 82.000 με μόλις 108 νέα κρούσματα. Σε ποσοστά αυτή η εξέλιξη φαίνεται παρακάτω.

Διάγραμμα 6. Ημερήσια ποσοστιαία αύξηση αριθμού κρουσμάτων για Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ιράν και Τουρκία

Εδώ έχουμε τα σκαμπανεβάσματα της βρετανικής και της τουρκικής γραμμής (που δείχνουν όμως μάλλον προβλήματα καταγραφής των στοιχείων, και οι δυο χώρες έχουν από μια ημέρα μηδενικής αύξησης ενώ την επόμενη το ποσοστό εκτινάσσεται, οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αποτελεί άθροισμα των δύο ημερών). Η τάση τους είναι γενικά πτωτική αν και παραμένει υψηλή, καθώς την τελευταία μέρα καταγραφής η Τουρκία είχε ποσοστό 7,2% και το Ηνωμένο Βασίλειο 5,2%, οπότε κι οι δύο χώρες έχουν να περιμένουν πολλά κρούσματα ακόμη. Με βάση αυτές τις τάσεις η Βρετανία θα έχει εξαψήφιο αριθμό σε περίπου τρεις μέρες, ενώ τότε κι η Τουρκία θα ξεπερνάει το Ιράν. Το τελευταίο παρουσιάζει σαφή και σταθερή, αλλά αργή, κάμψη του αριθμού καθώς ήταν από τις πρώτες χώρες που επλήγησαν. Στις 13 Απριλίου το ποσοστό αύξησης ήταν 2,3% παρόμοιο με της Ιταλίας και της Ισπανίας. Τέλος, η μηδενική αύξηση της χώρας απ’ ξεκίνησαν όλα, για την ακρίβεια τις τελευταίες έξι μέρες το ποσοστό αύξησης των κρουσμάτων στην Κίνα είναι 0,1%, δείχνει πως θα πρέπει να είναι όλες οι γραμμές όταν τελειώνει η επιδημία.

Οι συνολικοί θάνατοι σ’ αυτές τις χώρες καταγράφονται ως εξής.

Διάγραμμα 7. Συνολικός αριθμός θανάτων για Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ιράν και Τουρκία

Η Κίνα έχει, βέβαια, μια flat ευθεία, ενώ οι γραμμές του Ιράν και της Τουρκίας είναι περίπου παράλληλες, με αρκετή διαφορά όμως. Αυτό που είναι πολύ άσχημο είναι η οξεία άνοδος των θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο μέρος όρος νέων θανάτων είναι γι’ αυτή τη χώρα είναι 769 (τ.α. 469, σημαντική) μεγαλύτερος του ιταλικού και ισπανικού αντίστοιχου και μικρότερος μόνο του αμερικανικού και του γαλλικού. Στο Ιράν ο αριθμός αυτός είναι 131 (τ.α. 14), στην Τουρκία, ιδιαίτερα χαμηλός, 84 (τ.α. 37) και στην Κίνα 2 (τ.α. 1). Την 13η οι συνολικοί θάνατοι καθώς κι η ημερήσια αύξησή τους καταγράφονται ως εξής: Ηνωμένο Βασίλειο 11.329 και 717, Ιράν 4.585 και 111, Κίνα 3.341 και 2, Τουρκία 1.296 και 98. Σε ποσοστά το βλέπουμε παρακάτω.

Διάγραμμα 8. Ημερήσια ποσοστιαία αύξηση αριθμού θανάτων για Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ιράν και Τουρκία

Πέρα από τις έντονες διακυμάνσεις λόγω των προβλημάτων καταγραφής τα ποσοστά αύξησης των θανάτων σε Βρετανία και Τουρκία είναι σχετικά υψηλά, ενώ έχουμε αργή πτώση στο Ιράν. Τελευταία ημέρα τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 8,2% στην Τουρκία, 6,8% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2,5% στο Ιράν και 0,1% στην Κίνα.

Την ίδια ημέρα το ποσοστό θνησιμότητας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι από τα υψηλότερα (12,8% όσο και της Ιταλίας), του Ιράν είναι 6,3% (ακριβώς το παγκόσμιο), της Κίνας 4,1% και της Τουρκίας 2,1% (χαμηλότερο της Γερμανίας). Την ίδια ημερομηνία οι συνολικοί αριθμοί ανάρρωσης είναι για την Κίνα 77.500 (94,5%), για το Ιράν 46.000 (62,7%), για την Τουρκία 4.000 (6,5%) και για το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις 344, δηλαδή ποσοστό 0,4%!

Δεν ξέρουμε αν αυτό το τελευταίο νούμερο είναι αποτέλεσμα διαφορετικού τρόπου καταγραφής της αποθεραπείας στη Βρετανία, αλλά σίγουρα είναι πολύ άσχημο. Σε συνδυασμό με τον ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων και το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας τα πράγματα πάνε χάλια στο Ηνωμένο Βασίλειο που αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000 κρούσματα σε τρεις μέρες. Στην Τουρκία η επιδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά προς το παρόν, είναι χαμηλό το ποσοστό θνησιμότητας. Στο Ιράν βρίσκεται σε σαφή, αν και αργή, ύφεση ενώ στην Κίνα έχει τελειώσει, όπως φαίνεται κι από το άθροισμα των ποσοστών θνησιμότητας και ανάρρωσης που πλησιάζει το 99%.

Γ) Χώρες με αριθμό κρουσμάτων μεταξύ είκοσι και τριάντα χιλιάδες

Εδώ έχουμε πέντε χώρες κι η σύνθεση μοιάζει με την πρώτη κατηγορία με την εξαίρεση της Βραζιλίας. Εκτός, λοιπόν, απ’ αυτή εδώ βρίσκουμε το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ελβετία (χώρες που μοιάζουν μεταξύ τους από πολλές απόψεις) και τον Καναδά (ένα ακόμα μέλος των G7, να σημειώσουμε ότι η μόνη από τις επτά πιο πλούσιες χώρες που δεν είναι μέσα στην πρώτη εικοσάδα είναι η Ιαπωνία).

Διάγραμμα 9. Συνολικός αριθμός κρουσμάτων για Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Καναδά και Βραζιλία

Εδώ παρατηρούμε τις σχεδόν παράλληλες γραμμές αυτών των χωρών, με εξαίρεση την ελβετική γραμμή που παρουσιάζει μικρότερη κλίση. Έτσι, στο Βέλγιο και τον Καναδά διπλασιάζονται τα κρούσματα, στην Ολλανδία πλησιάζουν το διπλάσιο και στη Βραζιλία τριπλασιάζονται. Στις 13/4 οι συνολικοί αριθμοί κρουσμάτων είναι 31.000 στο Βέλγιο, 27.000 στην Ολλανδία, 26.000 σε Ελβετία και Καναδά και 23.000 σε Βραζιλία. Οι μέσοι όροι των ημερήσιων νέων κρουσμάτων είναι, χοντρικά, οι ακόλουθοι: Βέλγιο 1.400 (τ.α. 200), Βραζιλία 1.400 (τ.α. 466), Καναδάς 1.300 (τ.α. 500), Ολλανδία 1.100 (τ.α. 189) και Ελβετία 700 (τ.α. 247). Στις αυξήσεις της τελευταίας ημέρας προηγείται ο Καναδάς με 1.800, ακολουθεί η Βραζιλία με 1.700 και κατόπιν Ολλανδία 1.000, Βέλγιο 900 και 300.

Διάγραμμα 10. Ημερήσια ποσοστιαία αύξηση αριθμού κρουσμάτων για Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Καναδά και Βραζιλία

Η εικόνα εδώ είναι πολύ πιο «τρικυμιώδης», ιδιαίτερα για Καναδά και Βραζιλία, ενώ σαφής μείωση του ημερήσιου ποσοστού έχουμε στην Ελβετία. Στην τελευταία ημερομηνία αυτή η χώρα έχει ποσοστό 1,1%, Βέλγιο και Ολλανδία κινούνται στα ίδια επίπεδα (3,2% και 3,8% αντίστοιχα) ενώ ψηλότερα είναι του Καναδά (7,6%) και της Βραζιλίας (7,9%). Με βάση το διάγραμμα υπάρχουν πολλές πιθανότητες ο Καναδάς και περισσότερο η Βραζιλία να έχουν σχετικά ψηλά ποσοστά αύξησης τις επόμενες ημέρες.

Περνώντας τώρα στους θλιβερούς αριθμούς των νεκρών έχουμε τα εξής.

Διάγραμμα 11. Συνολικός αριθμός θανάτων για Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Καναδά και Βραζιλία

Κι εδώ βλέπουμε έντονα ανοδικές τάσεις για Βέλγιο (υπερτριπλασιασμός), Βραζιλία (υπερτετραπλασιασμός) και Καναδά (εξαπλασιασμός, αν και χαμηλά σε απόλυτους αριθμούς), ενώ μικρότερη κλίση παρουσιάζουν οι σχεδόν παράλληλες γραμμές της Ολλανδίας και της Ελβετίας όπου τα θύματα διπλασιάζονται το τελευταίο δεκαήμερο. Να σημειώσουμε ότι ο αριθμός θανάτων στο Βέλγιο ξεπερνά και στην Ολλανδία είναι σχεδόν ίσος μ’ αυτόν της Γερμανίας, που όμως έχει σχεδόν τετραπλάσια και πενταπλάσια κρούσματα από καθεμιά απ’ αυτές αντίστοιχα. Την 13η Απριλίου οι νεκροί στο Βέλγιο είναι συνολικά 3.903 και 303 νέοι, στην Ολλανδία 2.823 και 86, στη Βραζιλία 1.270 και 126, στην Ελβετία 1.138 και 32 και στον Καναδά 767 και 93. Οι μέσοι όροι νέων θανάτων για το δεκαήμερο 2-12 Απριλίου είναι Βέλγιο 259 (τ.α. 120), Ολλανδία 140 (τ.α. 40), Βραζιλία 89 (τ.α. 34), Ελβετία 58 (τ.α. 14) και Καναδάς 54 (τ.α. 25).

Διάγραμμα 12. Ημερήσια ποσοστιαία αύξηση αριθμού θανάτων για Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Καναδά και Βραζιλία

Βλέπουμε πάλι μεγαλύτερη διακύμανση σχετικά με τις δυο προηγούμενες ομάδες, αλλά εδώ έχουμε μικρότερους αριθμούς άρα περισσότερες πιθανότητες για μεγαλύτερα ποσοστά. Πιο μικρές είναι οι διακυμάνσεις για Ολλανδία και Ελβετία, ενώ πιο δύσκολα φαίνονται τα πράγματα στις άλλες τρεις χώρες. Την τελευταία μέρα τα ποσοστά αυτά είναι 13,8% στον Καναδά, 11% στη Βραζιλία, 8,4% στο Βέλγιο, 3,1% στην Ολλανδία και 2,9% στην Ελβετία.

Την ίδια μέρα η θνησιμότητα διαμορφώνεται ψηλά για το Βέλγιο (12,8% όσο ακριβώς η Ιταλία κι η Βρετανία) και την Ολλανδία (10,6% στα επίπεδα της Ισπανίας και της Γαλλίας), ενώ χαμηλότερα για τη Βραζιλία (5,6%), την Ελβετία (4,4%) και τον Καναδά (3%). Ως συνολικά αποθεραπευθέντες καταγράφονται 13.700 στην Ελβετία (ποσοστό ανάρρωσης 53,3%, εξαιρετικά υψηλό), 7.659 στον Καναδά (30%), 6.707 στο Βέλγιο (21,9%), αλλά μόλις 250 στην Ολλανδία (0,9%) και 173 στη Βραζιλία (0,8%).

Ως προς αυτό το γκρουπ χωρών, βλέπουμε το Βέλγιο και την Ολλανδία να πλησιάζουν στους δείκτες της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και σε κάποιους του Ηνωμένου Βασιλείου, σαν να δημιουργείται ένα, θα λέγαμε, δυτικοευρωπαϊκό μοντέλο. Παράλληλα μοιάζουν να είναι στην ίδια περίπου μ’ αυτές φάση της επιδημίας. Σαφώς καλύτερα τα πράγματα για την Ελβετία που έχει πλέον και μικρή αύξηση κρουσμάτων και μέτριο δείκτη θνησιμότητας. Ερωτηματικό παραμένει ο Καναδάς που έχει μεν μικρότερο ποσοστό θνησιμότητας αλλά έχει υψηλό σχετικά ρυθμό αύξησης κρουσμάτων και εκτεταμένα χερσαία σύνορα με τις ΗΠΑ. Αλλά σίγουρα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με τη Βραζιλία, όπου υπάρχει υψηλός ρυθμός αύξησης κρουσμάτων ενώ η γενικότερη υγειονομική κατάσταση της χώρας είναι χειρότερη κι από όλες σχεδόν τις χώρες που εξετάζουμε. Ειδικά στις φαβέλες η κοινωνική αποστασιοποίηση ακούγεται σαν κακόγουστο αστείο ενώ η έλλειψη καθαρού νερού δεν επιτρέπει ούτε το απλό σαπούνισμα.

Δ) Χώρες με αριθμό κρουσμάτων μεταξύ δέκα και είκοσι χιλιάδες

Αυτή η ομάδα είναι η πιο πολυποίκιλη κι αποτελείται από έξι χώρες: Πορτογαλία, Ρωσία (να και το τελευταίο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών), Αυστρία, Ισραήλ, Νότια Κορέα και Σουηδία. Την τελευταία μέρα είχαμε και δυο νέες χώρες που εισήλθαν σ’ αυτήν την ομάδα: την Ιρλανδία και την Ινδία, αλλά όπως είπαμε δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες και τα διαγράμματα. Τα σχετικά νούμερα φαίνονται παρακάτω.

Διάγραμμα 13. Συνολικός αριθμός κρουσμάτων για Πορτογαλία, Ρωσία, Αυστρία, Ισραήλ, Ν. Κορέα και Σουηδία

Βλέπουμε την έντονη αύξηση στη Ρωσία (τετραπλασιασμός), ενώ έχουμε διπλασιασμό σε Σουηδία και Πορτογαλία. Κατά 50% περίπου αυξάνονται τα κρούσματα σε Αυστρία και Ισραήλ κι ελάχιστα στη Ν. Κορέα. Στις 13 Απριλίου είχαμε συνολικά τα εξής κρούσματα σ’ αυτές τις χώρες: Ρωσία 18.000 (πάνω πλέον από τις υπόλοιπες), Πορτογαλία 17.000, Αυστρία 14.000, Ισραήλ, Σουηδία, Ιρλανδία και Ν. Κορέα 11.000 και Ινδία 10.000. Η μέση ημερήσια αύξηση είναι 1.200 για τη Ρωσία (τ.α. 547), αριθμός που μοιάζει περισσότερο με την προηγούμενη κατηγορία, 800 στην Πορτογαλία (τ.α. 295), 500 στη Σουηδία (τ.α. 157), 400 στο Ισραήλ (τ.α. 107), 300 στην Αυστρία (τ.α. 71) και 54 στη Ν. Κορέα (τ.α. 25). Οι αυξήσεις στα κρούσματα την 13η Απριλίου είναι 2.600 για τη Ρωσία (πολύ μεγαλύτερος δηλαδή του μέσου όρου του προηγούμενου δεκαήμερου), Ινδία 1.300 (έρχεται δυστυχώς με φόρα), Ιρλανδία 1.000, Σουηδία 450, Ισραήλ και Πορτογαλία 350, Αυστρία 95 και Νότια Κορέα 25.

Διάγραμμα 14. Ημερήσια ποσοστιαία αύξηση αριθμού κρουσμάτων για Πορτογαλία, Ρωσία, Αυστρία, Ισραήλ, Ν. Κορέα και Σουηδία

Εδώ έχουμε τη Ρωσία να παίζει μόνη της γύρω από το 16%, Πορτογαλία, Σουηδία και Ισραήλ να μπλέκονται γύρω από το 6% και να καταλήγουν κάτω από 4%, ενώ παρακάτω έχουμε τις πιο ομαλές και πτωτικές πορείες για Αυστρία (γύρω στο 2%) και Ν. Κορέα που τείνει στο μηδέν. Τα ποσοστά για την τελευταία ημέρα είναι Ρωσία 16,2%, Ινδία 14%, Ιρλανδία 10,3%, Σουηδία 4,4%, Ισραήλ 3,3%, Πορτογαλία 2,1%, Αυστρία 0,7% και Ν. Κορέα 0,2%.

Σχετικά με τους θανάτους έχουμε τα εξής.

Διάγραμμα 15. Συνολικός αριθμός θανάτων για Πορτογαλία, Ρωσία, Αυστρία, Ισραήλ, Ν. Κορέα και Σουηδία

Η Σουηδία παρουσιάζει μεγάλη αύξηση των θανάτων. Περίπου παρόμοιες είναι οι κλίσεις σε Πορτογαλία, Αυστρία και Ρωσία ενώ σαφώς πιο μικρή είναι η άνοδος σε Ν. Κορέα και Ισραήλ. Στις 13 Απριλίου το σύνολο των θανάτων ήταν Σουηδία 919, Πορτογαλία 535, Αυστρία 368, Ιρλανδία 365, Ινδία 358, Ν. Κορέα 217, Ρωσία 148 και Ισραήλ 113.

Η μέση ημερήσια αύξηση θυμάτων είναι 62 για τη Σουηδία (τ.α. 40), 30 για την Πορτογαλία (τ.α. 7), 19 για την Αυστρία (τ.α. 6), 10 για τη Ρωσία (τ.α. 7), 7 για το Ισραήλ (τ.α. 4) και 5 για τη Νότια Κορέα (τ.α. 2). Οι νέοι θάνατοι είναι στην Ινδία 33, στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία 31, στη Σουηδία 20, στη Ρωσία και την Αυστρία 18, στο Ισραήλ 10 και τη Ν. Κορέα 3.

Διάγραμμα 16. Ημερήσια ποσοστιαία αύξηση αριθμού θανάτων για Πορτογαλία, Ρωσία, Αυστρία, Ισραήλ, Ν. Κορέα και Σουηδία

Η Ρωσία παρουσιάζει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις με ποσοστά γύρω στο 16%, ενώ Σουηδία και Ισραήλ έχουν επίσης έντονες μεταπτώσεις με ποσοστά κοντά στο 12%. Η Πορτογαλία κι η Αυστρία μπλέκονται με τις δυο προηγούμενες αλλά εμφανίζουν μικρότερη ταλάντωση περίπου στο 9%, ενώ η Ν. Κορέα βρίσκεται χαμηλά στο 2,5%. Την τελευταία ημέρα η αύξηση σε νεκρούς ήταν 13,8% στη Ρωσία, 10,2% στην Ινδία, 9,7% στο Ισραήλ, 9,3% στην Ιρλανδία, 6,2% στην Πορτογαλία, 5,1% στην Αυστρία, 2,2% στη Σουηδία και 1,4% στη Νότια Κορέα.

Την ενδέκατη ημέρα που εξετάζουμε η θνησιμότητα ήταν σχετικά υψηλή (8,4%) για τη Σουηδία, 3,4% για Ιρλανδία και Ινδία, 3,2% για την Πορτογαλία, 2,6% για την Αυστρία, 2,1% για τη Ν. Κορέα, 1% για το Ισραήλ και 0,8% για τη Ρωσία. Στην ανάρρωση την ίδια μέρα καταγράφονται συνολικά 7.447 άτομα (70,7%) στη Νότια Κορέα, 7.343 (52,3%) στην Αυστρία, 1.689 (15%) στο Ισραήλ, 1.181 (11,3%) στην Ινδία, 1.470 (8%) στη Ρωσία, 381 (3,5%) στη Σουηδία, 277 (1,6%) στην Πορτογαλία και μόλις 25  (0,2%) στην Ιρλανδία, που έχει ίσως διαφορετικό σύστημα καταμέτρησης όπως η Βρετανία.

Σ’ αυτήν την τελευταία ομάδα έχουμε τη Νότια Κορέα που βρίσκεται προς το τέλος της επιδημίας, η Αυστρία φαίνεται επίσης να τα πηγαίνει καλά, ενώ χαμηλούς σχετικά δείκτες έχει και το Ισραήλ. Η Πορτογαλία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη γειτονική της Ισπανία, αν και με πολύ χαμηλό ποσοστό ανάρρωσης. Η Σουηδία με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και χαμηλό ανάρρωσης είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, καθώς ακολουθεί διαφορετική πολιτική από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Περίεργο φαίνεται το ανύπαρκτο ουσιαστικά ποσοστό ανάρρωσης της Ιρλανδίας. Αλλά σίγουρα τη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν η Ρωσία, με τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των κρουσμάτων αν και με μικρή προς το παρόν θνησιμότητα, κι η Ινδία και μόνο από το γεγονός ότι για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της η ίδια η έννοια της υγιεινής είναι άνευ νοήματος.

Μοιραστείτε το άρθρο