Κάλεσμα σε διανυκτέρευση-περιφρούρηση της κοινότητας των κατειλημμένων προσφυγικών

Καλουμε σε διανυκτέρευση εντός της κοινότητας, ώστε σε περίπτωση κατασταλτικής επιχείρησης να υπάρχει, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερο σώμα αλληλέγγυων που θα αναλάβει ρόλο υπεράσπισης της γειτονιάς.
Καλούμε τους συντρόφους τις συντρόφισσες και τα συντρόφια, τα αλληλέγγυα άτομα και ομάδες, τον αγωνιζόμενο κόσμο και γειτονιές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Αυγούστου, στη Γειτονιά των Κατειλημμένων Προσφυγικών ως ένα οργανικό και ενεργό κομμάτι του αγώνα που δίνεται καθημερινά.

Διάβασε περισσότερα