Γιατί η FairCoop (και οι ολοκληρωμένοι συνεταιρισμοί);- Του Toni Yagüe

Επειδή γνωρίζουμε ότι, για να παραφράσω την Joan Fuster, οποιοδήποτε σύστημα δεν δημιουργούμε για τους εαυτούς μας θα δημιουργηθεί εναντίον μας.

Διάβασε περισσότερα