Παράσταση διαμαρτυρίας, 7 μήνες χωρίς πληρωμή για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό, Τετάρτη 11/5 στις 12:00 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Eκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απαράδεκτη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση των πληρωμών των συναδέλφων μας που παρέχουν αυτόνομο διδακτικό έργο στο Πάντειο Πανεπιστημίο με το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού». Οι συνάδελφοί μας διδάσκουν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από την 11η Οκτωβρίου 2021, χωρίς να τους έχει ακόμα καταβληθεί καμία πληρωμή. Με άλλα λόγια, έχουν ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο και περισσότερες από τις μισές διαλέξεις του δευτέρου χωρίς ακόμα να έχουν αμειφθεί για την εργασία τους.

Διάβασε περισσότερα