Για ένα δίκτυο άμεσης σύνδεσης παραγωγών και καταναλωτών

Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στην πανελλήνια δράση σύνδεσης παραγωγών – καταναλωτών μένουν στο χωράφι και συνεχίζουν την παραγωγική διαδικασία, με την ίδια αγάπη και προσήλωση και με περισσότερη αφοσίωση. Αν οι αγορές κλείσουν, οι μικροί παραγωγοί θα προσπαθήσουν να φέρουν την καθαρή τροφή τους, τα φρέσκα λαχανικά αλλά και τα μεταποιημένα προϊόντα τους στο σπίτι μας.

Διάβασε περισσότερα

Γιατί η FairCoop (και οι ολοκληρωμένοι συνεταιρισμοί);- Του Toni Yagüe

Επειδή γνωρίζουμε ότι, για να παραφράσω την Joan Fuster, οποιοδήποτε σύστημα δεν δημιουργούμε για τους εαυτούς μας θα δημιουργηθεί εναντίον μας.

Διάβασε περισσότερα