Ενημέρωση από την πλατεία Εξαρχείων, συνεχίζονται οι κοπές και εκριζώσεις δέντρων

Όπως καταγγέλει η ανοιχτή συνέλευση “Όχι Μετρό στην Πλατεία Εξαρχείων” παρά την αναμονή για την έκδοση της απόφασης όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι της γειτονιάς Εξαρχείων καθώς και τη δεδομένη επικινδυνότητα της περίφραξης, οι κοπές και εκριζώσεις δέντρων συνεχίζονται κανονικά μέσα στον Ιούνιο ενώ επικρατεί αστυνομοκρατία σχεδόν σε όλη τη γειτονιά.


Αν και η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν κάτοικοι της γειτονιάς των Εξαρχείων δεν έχει βγει, οι κοπές και εκριζώσεις δέντρων Ιούνη μήνα συνεχίζονται, παραβιάζοντας το πρωτόκολλο μεταφυτεύσεων, το μνημόνιο συνεργασίας με τον δήμο και το ΥΠ.ΕΝ. Η περίφραξη στέκει εκεί, παρόλο που ακόμα και η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε γραπτά την επικινδυνότητά της. Στο δικαστήριο μεταξύ άλλων έχουν κατατεθεί συμπληρωματικά σημειώματα μέσων των δικηγόρων των δύο πλευρών. Διαβάζοντας τα επιχειρήματα που κατέθεσε η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, προχωράμε σε έναν σύντομο σχολιασμό. Πιθανολογούμε ότι και εσείς, όπως και εμείς, θα καταλάβετε πως η εταιρία δεν απαντά σε τίποτα. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως ο δικαστής χρειάζεται… περισσότερο χρόνο.

Η επιχειρηματολογία της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, λοιπόν, επικεντρώνεται και εξαντλείται στο να αποδείξει πως η αίτηση των ασφαλιστικών των κατοίκων είναι νομικώς αβάσιμη, αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας τόσο για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια πέριξ του εργοταξίου, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την επέκταση, όσο και για την κοπή ή εκρίζωση των εναπομείναντων δέντρων της πλατείας Εξαρχείων. Κάτι τέτοιο άλλωστε ισχυρίστηκε και την ημέρα της εκδίκασης των ασφαλιστικών, αλλά η υπόθεση προχώρησε κανονικά.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στην περίπτωση του αστικού πρασίνου οι αιτούντες επικαλούνται το άρθρο 24 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της βλάβης και η πλήρης αναπλήρωση αυτού.  Ενώ σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό έργο επιβάλλεται η άδεια μικρής κλίμακας για την κοπή δέντρων, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ εξαιρείται της εν λόγω υποχρέωσης και το μόνο που είναι ‘’υποχρεωμένη’’ να κάνει είναι μια γενική και αόριστη δέσμευση ότι σε επόμενο στάδιο  θα αναπληρώσει το χαμένο πράσινο σε σημεία που θα της υποδείξει ο δήμος, χωρίς δημοσιευμένα σχέδια φυσικά.  Και ενώ οι εργασίες κοπής έχουν ξεκινήσει, δεν έχει εκπονηθεί μελέτη φυτικής αποκατάστασηςκαι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αναπλήρωσης των φυτών που θα εκριζωθούν. Δε θα έπρεπε να υπάρχει αυστηρό και ακριβές σχέδιο αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων;  Πώς ακριβώς προχωράει ένα από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας χωρίς να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος που θα ισοσταθμιστεί το πράσινο ισοζύγιο;
  • Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια πέριξ του εργοταξίου, η  απάντηση στη μηχανικό που επικαλέστηκε εντός του δικαστηρίου ότι με την εν λόγω εργοταξιακή κατάληψη παραβιάζεται το Άρθρο 6 και συγκεκριμένα η παρ.5 του ΦΕΚ Β’/6213/07.12.2022 όπου αναφέρεται πως «Στους πεζοδρόμους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδιο (σταθερό ή κινητό) ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50μ για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της.» η Ελληνικό Μετρό επικαλείται το ΦΕΚ 420/Β’/16.3.2011 όπου αναφέρεται πως «Κατά την εγκατάσταση εργοταξίου, οιασδήποτε διάρκειας, σε πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο όρος «πεζοί» συμπεριλαμβάνει και τα άτομα με αναπηρία), προβλέπονται ασφαλείς διάδρομοι κίνησης πεζών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α. Πλάτος: Ο διάδρομος πρέπει να εξυπηρετεί τους υπάρχοντες φόρτους πεζών και να έχει ελάχιστο πλάτος 1,20μ ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδια.». Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΔΕΝ απαντά στην καταγγελία των κατοίκων για τη μη δυνατότητα διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων από την οδό Θεμιστοκλέους, ΔΕΝ απαντά για την παραβίαση του ΦΕΚ Β’/6213/07.12.2022. Στο δε πόρισμα της πυροσβεστικής που επιβεβαιώνει όσα οι κάτοικοι ισχυρίζονται, ο δικηγόρος της εταιρίας απαντά ότι  «Οι κίνδυνοι αυτοί είναι ασφαλώς αντιμετωπίσιμοι με τα διαθέσιμα μέσα.», χωρίς πουθενά να εξηγεί από πού προκύπτει αυτή η βεβαιότητα.

Σε άλλο σημείο του σημειώματος αποτυπώνεται η προκλητική, κατά τη γνώμη μας,  απορία του δικηγόρου «Είναι δυνατόν να μην εκτελεστεί ένα τόσο σημαντικό έργο για το κοινωνικό σύνολο, επειδή αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ή κάποιοι έχουν υπέρμετρο φόβο αντιμετώπισης τυχόν πυρκαγιάς ή κίνδυνο διακομιδής ασθενών»…. Υπέρμετρος φόβος,λοιπόν, η παραβίαση του νόμου και η έκθεση των ανθρώπων σε κίνδυνο. Είναι άραγε τόσο απίθανο μέσα στο χρονικό διάστημα των 8-10 ετών (το λιγότερο) να μην προκύψει η ανάγκη διάσωσης και παροχής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; Το ΥΠΕΝ, ο δήμος ή η Ελληνικό Μετρό; Οι συνειρμοί που μας προκαλούν τα παραπάνω λόγια δεν είναι καθόλου ευχάριστοι.

  • Τέλος, καμία αναφορά δε γίνεται στο πραγματικό πρόβλημα που έχει προκύψει  με τη μεταφορά των νηπίων-βρεφών του βρεφονηπιακού σταθμού πλησίον της πλατείας σε περίπτωση ανάγκης. Η προφορική πρόταση του Μουσείου από τη στιγμή που πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατεία είναι το λιγότερο άστοχη, μεταθέτοντας όλη την ευθύνη στα εργαζόμενα άτομα του σταθμού.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ισχυρίζεται ότι τηρεί τα προβλεπόμενα. Μόνο που τα παραπάνω είναι απλοί ισχυρισμοί και όχι αποτέλεσμα ενός σοβαρού σχεδιασμού για την ασφάλεια. Επικαλείται το ΦΕΚ 307/Δ/01.06.2024  βάσει του οποίου έχει εγκριθεί η εργοταξιακή κατάληψη για την κατασκευή της στάσης «Εξάρχεια» της Γραμμής 4, όμως, δεν προκύπτει από πουθενά ότι η λύση αυτή είναι ασφαλής.

Το δικαστήριο κάποια στιγμή θα βγάλει απόφαση. Ή θα δικαιώσει τους κατοίκους ή θα απορρίψει τα ασφαλιστικά μέτρα.

Στην πρώτη περίπτωση προφανώς μιλάμε για δικαίωση των κατοίκων και όσων φωνάζουν για τις παρανομίες και τους κινδύνους που δημιουργήθηκαν από ένα έργο για το οποίο δεν έγινε ποτέ ένας σοβαρός σχεδιασμός. Ο δε δήμος θα κληθεί να απαντήσει πώς -ακόμα και κατά δήλωση του αντιδημάρχου Πρασίνου σύμφωνα με την οποία οι κοπές, οι εκριζώσεις και οι μελλοντικές μεταφυτεύσεις δε γίνονται σε σωστό χρόνο- συνεχίζει να νομιμοποιεί τη διαδικασία με μη ανάκληση της παραχώρησης της πλατείας Εξαρχείων στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, καθώς και με παρουσία επιβλέποντα γεωπόνου στο εργοτάξιο, ο οποίος επιβλέπει την εξαρχής λανθασμένη διαδικασία!

Στη δεύτερη περίπτωση σίγουρα δε θα πέσουμε από τα σύννεφα. Εδώ το ΣτΕ δέχθηκε τις αγαθές προθέσεις της εταιρίας και επέτρεψε την κοπή των δέντρων τον περασμένο Νοέμβρη, κάτι που εκ του αποτελέσματος, αποδείχθηκε εγκληματικό, αφού από τον δήμο μέχρι και την επιτροπή αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε παραδοχή για μη τήρηση των ορθών διαδικασιών.

Ζούμε στη χώρα που οι πολίτες με δικός τους κόστος –οικονομικό, ψυχικό, σωματικό– ψάχνουν και βρίσκουν τις παρανομίες και τα όσα κρύβονται κάτω από το τραπέζι για δημόσια έργα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή, αυτός ο εγκληματικός παραλογισμός για τον οποίο φτάσαμε να θρηνούμε θύματα, θα σταματήσει.

Ανοιχτή Συνέλευση «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»


Μοιραστείτε το άρθρο