Εκδήλωση: Παλαιστίνη, άξονας της αντίστασης – ανταπόκριση από Συρία, Πέμπτη 6/6 στις 19:00 στη Νομική Αθηνών

Tο Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο διοργανώνει εκδήλωση με θέμα ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ/ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ/ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΡΙΑ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της αποστολής του Αντιιμπεριαλιστικού Μετώπου και του Λαϊκού Μετώπου, στη Συρία από τις 26 Απριλίου μέχρι τις 8 Μαΐου 2024. Αποστολή διεθνιστικής αλληλεγγύης, για τη στήριξη στην Παλαιστίνη και στην Αντίστασή της, καθώς και της στήριξης του Συριακού Λαού που αντιστέκεται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον σιωνισμό και τους συνεργάτες τους. Ένα ταξίδι που στόχο είχε το σπάσιμο της παραπληροφόρησης που υπάρχει γύρω από τη Συρία, από το 2011 και την αποτύπωση των εγκλημάτων του ιμπεριαλισμού και του σιωνισμού στην περιοχή. Καθώς επίσης τη στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό και στις οργανώσεις της Αντίστασης, στήριξη της επιχείρησης της 7 Οκτώβρη, πλημμύρας Al-Aqsa και του άξονα της Αντίστασης και όλων των λαών της Μέσης Ανατολής που μάχονται, ενάντια στον ιμπεριαλισμό ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν διαδικτυακά ο Omar Murad- Μέλος του πολιτικού γραφείου Συρίας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP) και ο Mohammed Al-Hurani πρόεδρος της Ένωσης Αράβων Συγγραφέων Συρίας, καθώς και ομιλήτρια θα είναι και η Κωνσταντίνα Καρτσιώτη, μέλος του Αντιιμπεριαλιστικού Μέτώπου που συμμετείχε στην αποστολή στη Συρία.

Από τη Παλαιστίνη και τη Συρία, έως την Υεμένη και το Λίβανο-Νίκη στα όπλα της Αντίστασης!

Να ενωθούμε, να οργανωθούμε και να πολεμήσουμε ενάντια στον ιμπεριαλισμό, το σιωνισμό και τα συνεργαζόμενα κράτη.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ/ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 06 ΙΟΥΝΗ

ΝΟΜΙΚΗ, 19:00, Αμφιθέατρο 13, 7ος όροφος

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

OMAR MURAD

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP)

Υπεύθυνος του Πολιτικού Γραφείου Συρίας

MOHAMMED AL HURANI

Πρόεδρος της Ένωσης Αράβων Συγγραφέων Συρίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ

Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο

Μέλος της αποστολής στη Συρία


The Anti-imperialist Front organizes an event on PALESTINE/AXIS OF RESISTANCE/REPORT FROM SYRIA.

The event is organized within the framework of the mission of the Anti-imperialist Front and the People’s Front in Syria from April 26 to May 8, 2024. Mission of internationalist solidarity, in support of Palestine and its Resistance, as well as the support of the Syrian people who are resisting against imperialism, Zionism and their collaborators. A trip aimed at breaking the disinformation that has existed around Syria since 2011 and capturing the crimes of imperialism and Zionism in the region. As well as support to the Palestinian people and the organizations of the Resistance, support for the operation of October 7, Al-Aqsa flood and the axis of Resistance and all the peoples of the Middle East who are fighting, against USA-NATO-EU imperialism and the terror state of Israel.

Speaker in the event will be online Omar Murad – Member of political bureau of the Popular Front for the Liberation of Palestine in Syria and Mohammed Al-Hurani, president of the Arab Writers Union in Syria , as well as speaker will be Konstantina Kartsioti, member of the Anti-imperialist Front who participated in the mission in Syria.

From Palestine and Syria, to Yemen and Lebanon – Victory in the arms of the Resistance!

To unite, organize and fight against imperialism, Zionism and collaborator states.

FREEDOM FOR PALESTINE!

EVENT:

PALESTINE/AXIS OF RESISTANCE

REPORTING FROM SYRIA

THURSDAY 06 JUNE

NOMIKI, 19:00

Classroom 13, 7th Floor

SPEAKERS

OMAR MURAD

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) – Political Bureau Syria

MOHAMMED AL HURANI

President of the Arab Writers Union Syria

KONSTANTINA KARTSIOTI

Anti-imperialist Front

Member of the committee which visit Syria

Μοιραστείτε το άρθρο