Έλλειψη πετρελαίου θέρμανσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για Άτομα με Αναπηρία Θεσσαλονίκης /Δ.ΥΠ.Α

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για Άτομα με Αναπηρία (Ε.Κ.Ε.Κ.- ΑμεΑ) Θεσσαλονίκης / Δ.ΥΠ.Α. με έδρα τη Λακκιά Θεσσαλονίκης λειτουργεί από την έναρξη της φετινής εκπαιδευτικής περιόδου με ελλιπή θέρμανση και από τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου του 2023, χωρίς καθόλου θέρμανση λόγω πλήρους εξάντλησης του αποθεματικού πετρελαίου. Η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε αν και η Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α. καθώς και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δ.ΥΠ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας ήταν ενήμερες για το θέμα εδώ και καιρό.
Ο χώρος του Ε.Κ.Ε.Κ. υποδέχεται καθημερινά άτομα με αναπηρία που υπερβαίνουν σε αριθμό τα εκατόν πενήντα. Είναι ευνόητες οι σοβαρές και επικίνδυνες συνέπειες που μπορεί να έχουν στην υγεία και τη σωματική ακεραιότητα τους οι συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών κατά τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τη συνολική παραμονή τους στο κτίριο του Ε.Κ.Ε.Κ.. Ταυτόχρονα, το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και το προσωπικό καθαριότητας και συντήρησης του κτιρίου καθώς και οι συνοδοί των λεωφορείων που μεταφέρουν τους ωφελούμενους της δομής από και προς τα σπίτια τους εκτίθενται σε δυσχερείς συνθήκες εργασίας, οι οποίες απειλούν την υγεία τους και παρεμποδίζουν το έργο τους. Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανές ότι ο τρόπος διαχείρισης του θέματος από την πλευρά των αρμόδιων φορέων υποσκάπτει την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία της Σχολής. 
Ο Σύλλογος Έκτακτου Προσωπικού Ε.Κ.Ε.Κ.-ΑμεΑ Θεσσαλονίκης δηλώνει τη δυσαρέσκεια του για τις υφιστάμενες συνθήκες στον εργασιακό του χώρο και δηλώνει την πρόθεση του να προασπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο το δικαίωμα των σπουδαστών και σπουδαστριών σε μια ποιοτική εκπαίδευση, όπου το βασικό έννομο αγαθό της υγείας τους και της σωματικής τους ακεραιότητας δεν θα βρίσκεται υπό καθημερινή απειλή.
Απαιτούμε την άμεση διευθέτηση του ζητήματος.
Σύλλογος Έκτακτου Προσωπικού Ε.Κ.Ε.Κ. – ΑμεΑ Θεσσαλονίκης / Δ.ΥΠ.Α
Μοιραστείτε το άρθρο