Τετραήμερο εκδηλώσεων στην κοινότητα κατειλημμένων προσφυγικών, Πέμπτη 1/9 με Κυριακή 4/9

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ

Αυτές οι εκδηλώσεις στοχεύουν στη συλλογικοποίηση της γνώσης, της εμπειρίας και των εργαλείων των διαφόρων επαναστατικών εγχειρημάτων και στην ανατροφοδότηση των αγώνων μας μέσω του χτισίματος και εμπλουτισμού της συλλογικής μνήμης. Καλούμε σε έναν ανοιχτό διάλογο για να οραματιστούμε από κοινού τρόπους ενδυνάμωσης και σύνδεσης των κοινοτήτων μας πολυεπίπεδα, μέσα από δομές που θα καλύπτουν τις καθημερινές μας ανάγκες, θα ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη και θα συλλογικοποιούν την κοινωνική αντίδραση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 01/09

18:00: «εμπειρίες από μια εδαφικοποιημένη κοινότητα αγώνα», τοποθέτηση της κοινότητας κατειλημμένων προσφυγικών«κοινότητα, κοινωνία και ψυχική υγεία», ένα κείμενο της Πρωτοβουλίας Ψ [πρωτοβουλία για ένα πολύμορφο κίνημα στην ψυχική υγεία]

22:00: προβολή της ταινίας “Bacurau” (2019) & Bar

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/09

18:00: «Διαρρηγνύοντας τους μηχανισμούς αποκλεισμού: ο αγώνας ενάντια στα κέντρα κράτησης και η δημιουργία κοινοτήτων ως αποκεντρωτική στρατηγική», τοποθέτηση της συνέλευσης “Stop War On Migrants”

20:00: «Συνεργατισμός και αυτοδιαχείριση στην παραγωγή», εισήγηση της Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ. & ανοιχτή συζήτηση

22:00: προβολή της ταινίας «Άθλιοι» (2019) & Bar

ΣΑΒΒΑΤΟ 03/09

18:00: «Τεχνολογία για τις ανάγκες μας», ανοιχτή συζήτηση για τη συλλογικοποίηση της πληροφορίας και της τεχνολογίας στις κοινότητές μας

20:00: «Φύλο, σώμα και σεξουαλικότητα στην παιδική ηλικία», μία τοποθέτηση από «Το μικρό δέντρο που θα γίνει δάσος», ένα αυτοοργανωμένο παιδαγωγικό εγχείρημα

22:00: Bar

ΚΥΡΙΑΚΗ 04/09

18:00: «Ελεύθερη συμβίωση και αυτοδιαχείριση από την οπτική του Κουρδικού Κινήματος Ελευθερίας», εισήγηση και βιντεοπαρουσίαση.

21:00: Συλλογική Κουζίνα και Γλέντι

Δομή Παιδικού Στεκιού & Αυτομόρφωσης Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών


PROGRAMME OF EVENTS

THURSDAY 01/09

18:00: “Experiences of a territorialized community of struggle”, statement of the community of squatted prosfygika”community, society and mental health”, a text by the Ps Initiative [initiative for a polymorphic movement in mental health]

22:00: screening of the film “Bacurau” (2019) & Bar

FRIDAY 02/09

18:00: “Breaking down the mechanisms of exclusion: the struggle against detention centres and community building as a decentralizing strategy”, a statement of the “Stop War On Migrants” assembly.

20:00: “Cooperativism and self-management in production”, presentation by BIO.ME. & open discussion.

22:00: screening of the film “Les Misérables” (2019) & Bar.

SATURDAY 03/09

18:00: “Technology for our needs”, open discussion on the collectivization of information and technology in our communities

20:00: “Gender, body and sexuality in childhood”, a statement from “The little tree that will become a forest”, a self-organized pedagogical project

22:00: Bar

SUNDAY 04/09

18:00: “Free co-life and self-governance from the perspective of the Kurdish Freedom Movement”, statement and video presentation

21:00: Collective Kitchen and Feast

Children’s House & Self Education Structure of Community of Squatted Prosfygika

Μοιραστείτε το άρθρο