Κινητοποιήσεις μεταναστ(ρι)ών κατοίκων και αλληλέγγυων στο καμπ του Ελαιώνα

Οι κάτοικοι μπλοκαρουν την είσοδο στο καμπ του Ελαιώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές.
Το παρακάτω είναι μια δήλωση των κατοίκων του στρατοπέδου Ελαιώνα, μεταφρασμένη από ομάδα αλληλεγγυων. Ο αγώνας για να αποτραπεί το κλείσιμο του προσφυγικου καμπ του Ελαιώνα συνεχίζεται. Από τις 6 το πρωί της 30ης Ιουνίου εμείς οι κάτοικοι του καμπ του Ελαιώνα θα αποκλείσουμε την είσοδο του καμπ, εμποδίζοντας την είσοδο οποιουδήποτε προσωπικού.
Ο αποκλεισμός είναι απάντηση στην απόφαση του Υπουργείου να μην ανανεώσει τις συμβάσεις των κοινωνικών λειτουργών που δραστηριοποιούνται στον καταυλισμό, περιορίζοντας επομένως τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων μας υγείας, εκπαίδευσης και ασύλου. Το Υπουργείο έχει επίσης διατάξει τον περιορισμό της κίνησης των κατοίκων και χρησιμοποιεί έναν απαρχαιωμένο και λανθασμένο κατάλογο των εγγεγραμμενων στο καμπ ωστε να αποτρέψει την είσοδο ατόμων που μένουν στο καμπ.
Το κλείσιμο του καμπ του Ελαιώνα θα είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες κατοίκους να εκτοπιστούν βίαια σε καμπς εκτός Αθηνών με περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση. Σε αυτά τα στρατόπεδα περιορισμού, τα άτομα χωρίς χαρτιά αντιμετωπίζουν επίσης συνθήκες εκμετάλλευσης, εκβιασμού και απειλής απέλασης. Κάνουμε καθημερινές διαδηλώσεις ενάντια στο κλείσιμο του στρατοπέδου του Ελαιώνα για πάνω από μια εβδομάδα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί της ΕΑΤΑ από την πλευρά τους αρνήθηκαν να παραδώσουν τους φακέλους των κατοίκων στις αρχές και είναι σήμερα μαζί με τους κατοίκους. Επιπλέον, το προσωπικό του ΔΟΜ θα σταματήσει να εργάζεται στον καταυλισμό σήμερα.
Αυτό είναι πολύ προβληματικό, καθώς ο καταυλισμός δεν έχει κλείσει ακόμα. Υποψιαζόμαστε ότι η μη ανανέωση των συμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών και το προγραμματισμένο κλείσιμο του καμπ συνδέονται. Θέλουν να απομακρύνουν τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών από το στρατόπεδο για να αποφύγουν τη λογοδοσία και είναι σε θέση να μας εκδιώξουν βίαια. Κανείς από το στρατόπεδο δεν θα φύγει οικειοθελώς.
Απαιτούμε να αποκατασταθούν οι κοινωνικοί λειτουργοί μας και μέχρι τότε κανένας από το προσωπικό δεν θα γίνει δεκτός στον καταυλισμό. Επιπλέον, μόνο 12 οικογένειες από τους πάνω από 300 κατοίκους του καμπ λαμβάνουν τρόφιμα από το Υπουργείο και αυτές οι οικογένειες αρνούνται αυτό το φαγητό μέχρι να συμφωνήσει η κυβέρνηση να ταΐσει όλους εμάς του καμπ. Θέλουμε δικαίωμα στην εργασία και χαρτιά για όλους τους κατοίκους του στρατοπέδου Ελαιώνα.
Την Τρίτη 28 Ιουνίου, εκατοντάδες ντόπιοι και μετανάστες πραγματοποίησαν πορεία από τον Ελαιώνα προς το Υπουργείο Μετανάστευσης για να παραδώσουν μια επιστολή που περιγράφει τα αιτήματά μας σχετικά με το προγραμματισμένο κλείσιμο του καμπ. Τα αιτήματα που κατατέθηκαν στο Υπουργείο είναι:
• Να σταματήσουν όλες οι προσπάθειες για κλείσιμο του στρατοπέδου του Ελαιώνα
• Να σταματήσει κάθε προσπάθεια βίαιης εκτόπισης των κατοίκων του στρατοπέδου
• Ο Δήμος Αθηναίων και το Υπουργείο Μεταναστών και Ασύλου πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να μην σταματήσουν οι υποστηρικτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις και τους κοινωνικούς λειτουργούς που λειτουργούν στον καταυλισμό
• Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πρέπει να εγγυηθεί Χρηματική Βοήθεια για όλους τους κατοίκους του στρατοπέδου, όπως έχει θεσπιστεί από το πρόγραμμα Εστία
• Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πρέπει να διασφαλίσει ότι τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα προσφυγικά καμπ σε στεγαστικά προγραμματα στο πλαίσιο του προγράμματος Εστία τους τελευταίους μήνες δεν θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ασύλου τους Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, ξεφύγαμε από συγκρούσεις, βία, διώξεις. Εδώ φέραμε την ελπίδα μας να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή, για εμάς και για τα παιδιά μας, με ειρήνη.
Αλλά οι ελληνικές αρχές δεν βλέπουν σε εμάς τους ανθρώπους που αναγκαζονται να δραπετευσουν, βλέπουν σε εμάς ένα πρόβλημα να που πρέπει να κρυψουν, να μας απομακρύνουν από τα μάτια των Ελλήνων πολιτών, να μας κλείνουν σε καμπ,μακριά από τις πόλεις και από την υπόλοιπη κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες δεν είναι τόσο ρατσιστές όσο η κυβέρνησή τους και τους ζητάμε να δείξουν την αλληλεγγύη τους και να στηρίξουν τον αγώνα μας για να ζήσουμε μαζί, ελεύθεροι και ίσοι. Για σχόλια, φωτογραφίες ή περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τo
Solidarity with Migrants μέσω Facebook ή Instagram

FOR IMMEDIATE RELEASE 30.6.22
Residents blockade the entrance to Eleonas camp in protest of government policies
The text below is a statement from the residents of Eleonas camp, translated and written up by a solidarity group.
The struggle to prevent the closure of Eleonas camp continues. At 6am on the 30th of June we, the residents of Eleonas camp, will block the entrance of the camp, preventing any staff from entering. The blockade is in response to the decision of the Ministry not to renew the contracts of the social workers operating in the camp, therefore limiting our possibility to exercise our health, education and asylum rights. The Ministry has also ordered the limitation of movement and is using an
outdated and incorrect list of residents to prevent people who live in the camp from entering. In addition, IOM staff will stop to work in the camp today. This is very problematic, as the camp is not yet closed. The closure of Eleonas camp would result in hundreds of residents being forcibly displaced to camps
outside of Athens with limited access to essential services such as healthcare and education. In these confinement camps, people without papers also face conditions of exploitation, blackmail, and the threat of deportation. We have been holding daily protests against the closure of Eleonas camp for over a week. We suspect that the failure to renew the contracts of the social workers and the planned closure of the camp are linked. They want to remove the civil society actors from the camp to avoid accountability and are able to violently evict us. Nobody from the camp will leave voluntarily.
We are demanding that our social workers are reinstated, and until then none of the staff will be accepted into the camp. In addition, only 12 families out of the over 300 residents of the camp are receiving food from the Ministry, and these families are refusing this food until the governmentagrees to feed all of us residents. We want the right to work and papers for all of the residents of Eleonas camp. On Tuesday 28th of June, hundreds of locals and migrants marched from Eleonas to the Ministry of
Immigration to deliver a letter outlining our demands regarding the planned closure of the camp.
The demands delivered to the Ministry are –
• Stop all attempts to close Eleonas camp
• Stop any attempt to forcibly displace the inhabitants of the camp
• The Municipality of Athens and the Ministry of Migration and Asylum must ensure that the
support activities carried out by the organisations and the social workers operating in the
camp are not stopped
• The Ministry of Migration and Asylum must guarantee Cash Assistance for all the inhabitants
of the camp, as established by the Estia programme
• The Ministry of Migration and Asylum must ensure that people transferred from the refugee camps to housing projects under the Estia programme over the last few months will not be forced to leave their homes before completing their asylum procedures.
When we arrived in Greece, in Europe, we were fleeing conflict, violence, persecution. Here we
brought our hope of being able to start a new life, for us and for our children, in peace. But the Greek authorities do not see in us human beings forced to flee, they see in us a problem to hide, taking us away from the eyes of Greek citizens, closing us in camps far away from the cities and from the rest of society. We know that the Greeks are not as racist as their government, and we ask them to show their solidarity and to support our struggle to live together, free and equal.
Συνεχής ενημέρωση και υλικό από τη σελίδα Solidarity With Migrants
Μοιραστείτε το άρθρο
  •  
  •  
  •  
  •  
  •