Οδηγίες για παροχή βοήθειας στην υπόθεση του Παναγιώτη Καλαϊτζή

Πώς να βοηθήσω στην υπόθεση #freepanoulis
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
Κάθε ανάρτηση και αναδημοσίευση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς κοινοποιεί το ζήτημα της προφυλάκισης και γνωστοποιεί τη σκευωρία της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Αν κάποιος/α θέλει υλικό της πρωτοβουλίας για να το αξιοποιήσει, μπορεί να επικοινωνήσει με την Πρωτοβουλία.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Η δημόσια δήλωση αλληλεγγύης με κάθε τρόπο (πανό, αφίσες, τρικάκια, κείμενα συμπαράστασης) είναι βασικός πυλώνας της σύνδεσης του κρατούμενου με το κίνημα. Επίσης αποτελεί πολιτική παρέμβαση ενάντια στο καθεστώς του τρομονόμου 187Α που ποινικοποιεί κοινωνικές, φιλικές, συναδελφικές σχέσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης που έχει δημιουργηθεί για τον Παναγιώτη στηρίζει οικονομικά τις ανάγκες του κρατούμενου. Όποιος/α θέλει να στηρίξει οικονομικά μπορεί να επικοινωνήσει με την Πρωτοβουλία.
ΗΘΙΚΑ
Στέλνοντας αλληλογραφία με απλό ταχυδρομείο. Μπορείτε επίσης να στείλετε φωτογραφίες σε απλή εκτύπωση. Η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι:
Παναγιώτης Καλαϊτζής, Φυλακές Κορυδαλλού, Πτέρυγα Δ’
ΤΚ 18122, Αθήνα
How can I help #freepanoulis
MEDIA
Post, re-post, share! Any content sharing is of particular importance as it notifies the extreme injustice of pre-trial detention, informing on this farce case set up by the Greek Anti-terrorist Unit. If anyone needs further offline material (posters/stickers/printed texts) they can contact the Initiative.
POLITICALLY
Any public statement of solidarity in every way (banners, posters, texts of support, further ideas and actions) is a key point of the prisoner’s connection with the movement. This is also a political intervention against the regime of the Greek Criminal Code, specifically article 187A, which criminalizes social, friendly and comradely relations as acts of terrorism.
FINANCIALLY
The Solidarity Initiative that has been formed for Panagiotis’ case supports financially his needs while imprisoned. Anyone who wants to support him financially can do so by contacting the Initiative.
ETHICALLY
Last but not least, you can support Panos by sending letters via simple post. You can also send printed photos. The correspondence address is:
Panagiotis Kalaitzis, Koridallos prisons,
Wing D, 18122, Athens, Greece.
CONTACT DETAILS
Initiative’s email: [email protected]

How can I help #freepanoulis

(Scroll down for English)

Πώς να βοηθήσω στην υπόθεση #freepanoulis

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
Κάθε ανάρτηση και αναδημοσίευση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς κοινοποιεί το ζήτημα της προφυλάκισης και γνωστοποιεί τη σκευωρία της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Αν κάποιος/α θέλει υλικό της πρωτοβουλίας για να το αξιοποιήσει, μπορεί να επικοινωνήσει με την Πρωτοβουλία.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Η δημόσια δήλωση αλληλεγγύης με κάθε τρόπο (πανό, αφίσες, τρικάκια, κείμενα συμπαράστασης) είναι βασικός πυλώνας της σύνδεσης του κρατούμενου με το κίνημα. Επίσης αποτελεί πολιτική παρέμβαση ενάντια στο καθεστώς του τρομονόμου 187Α που ποινικοποιεί κοινωνικές, φιλικές, συναδελφικές σχέσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης που έχει δημιουργηθεί για τον Παναγιώτη στηρίζει οικονομικά τις ανάγκες του κρατούμενου. Όποιος/α θέλει να στηρίξει οικονομικά μπορεί να επικοινωνήσει με την Πρωτοβουλία.

ΗΘΙΚΑ
Στέλνοντας αλληλογραφία με απλό ταχυδρομείο. Μπορείτε επίσης να στείλετε φωτογραφίες σε απλή εκτύπωση. Η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι:
Παναγιώτης Καλαϊτζής, Φυλακές Κορυδαλλού, Πτέρυγα Δ’
ΤΚ 18122, Αθήνα

……………..

How can I help #freepanoulis

MEDIA
Post, re-post, share! Any content sharing is of particular importance as it notifies the extreme injustice of pre-trial detention, informing on this farce case set up by the Greek Anti-terrorist Unit. If anyone needs further offline material (posters/stickers/printed texts) they can contact the Initiative.

POLITICALLY
Any public statement of solidarity in every way (banners, posters, texts of support, further ideas and actions) is a key point of the prisoner’s connection with the movement. This is also a political intervention against the regime of the Greek Criminal Code, specifically article 187A, which criminalizes social, friendly and comradely relations as acts of terrorism.

FINANCIALLY
The Solidarity Initiative that has been formed for Panagiotis’ case supports financially his needs while imprisoned. Anyone who wants to support him financially can do so by contacting the Initiative.

ETHICALLY
Last but not least, you can support Panos by sending letters via simple post. You can also send printed photos. The correspondence address is:
Panagiotis Kalaitzis, Koridallos prisons,
Wing D, 18122, Athens, Greece.

CONTACT DETAILS
Initiative’s email: [email protected]
Facebook page: https://www.facebook.com/FreePanoulis
Twitter page: https://twitter.com/freepanoulis
Linktree: https://linktr.ee/freepanoulis

Posted by FreePanoulis on Tuesday, April 26, 2022

Μοιραστείτε το άρθρο