“Παιδεία προς μια ελεύθερη κοινωνία”: διήμερο εκδηλώσεων 27-28/11 στα Κατειλημμένα Προσφυγικά Αλεξάνδρας

Στο Κοινωνικό Κέντρο Κατειλημμένων Προσφυγικών (Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα) το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα οι οποίες προάγουν την ελεύθερη εκπαιδευτική διαδικασία και σκέψη μακριά από το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα.


ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

PEDAGOGY TOWARDS A LIBERATED SOCIETY

παρουσίαση παιδαγωγικών εγχειρηµάτων σε μητροπόλεις απελευθερωµένα εδάφη και εδάφη αγώνα

presentation of pedagogical projects in the metropolis, liberated spaces and territories of struggle

Σάββατο 27/11/ Saturday 27/11

11:00 Δραστηριότητες για παιδιά και vegan πρωινό

with children & vegan breakfast

14:00 Εκπαίδευση στην εξέγερση // η εκπαιδευτική διαδικασία στις κοινότητες των Ζαπατίστας

Education in insurrection // the educational process in Zapatistas communities

17:00 Μπαζάρ και συλλογική κουζίνα

bazaar and collective kitchen

18:00 Αυτοπαρουσίαση του παιδικού στεκιού προσφυγικών & του παιδαγωγικού εγχειρήματος «Το µικρό δέντρο που θα γίνει δάσος »

self-presentation of prosfigika’s children structure & of the pedagogical project «The little tree that will become a forest»

** ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΠΑΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ FOLLOWING FINANCIAL SUPPORT BAR**

Κυριακή 28/11. Sunday 28/11.

13:00 Αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά & µπαζάρ οικονοµικής ενίσχυσης (με ρούχαν παιχνίδια και βιβλία)

athletic activities for children & bazaar for financial support (with clothing, toys and books)

15:00 Το μοντέρνο σχολειο και ο Φρανσίσκο Φερρέρ

The modern school and Francisco Ferrer

19:00 Βιντεοπαρουσίαση απὀ µέλος της της εκπαιδευτικής επιτροπής της Ροζάβα// το εκπαιδευτικό σύστηµα στη Ροζάβα/.

videopresentation from a member of Rojava’s educational committee// the educational system in Rojava

**Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΣΤΗ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ/ THE EVENT WILL TAKE PLACE AT PROSFIGIKA ON AV. ALEXANDRAS**

Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που βρίσκονται ανάμεσα στον Άρειο Πάγο και την Γ.Α.Δ.Α. είναι μια γειτονιά με 8 μπλοκ και 227 διαμερίσματα. Η πλειοψηφία των διαμερισμάτων αυτών είναι καταλήψεις και οι περισσότεροι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτές συγκροτούν κοινότητα, η οποία οργανώνεται μέσω της Συνέλευσης των Κατειλημμένων Προσφυγικών. Στην κοινότητα υπάρχουν αυτόνομες δομές, μια εκ των οποίων είναι η δομή παιδικού στεκιού και αυτομόρφωσης.

Το Παιδικό Στέκι είναι ένας ζωντανός χώρος με δημιουργικό και ηθοπλαστικό χαρακτήρα, το όποιο σημαίνει ότι οργανώνεται στη βάση των αναγκών των παιδιών και με σκοπό την καλλιέργεια αξιών και γνώσεων, που συχνά λείπουν από την ατζέντα των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στα όποια τα παιδιά συμμετέχουν. Η λειτουργία του στεκιού, προς το παρόν, έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα ως προς τις ανάγκες των νεαρών, κι όχι μόνο, μελών της κοινότητας και προσβλέπει στο να εξελιχθεί σε ένα παιδαγωγικό εγχείρημα που συμμετέχει παραγωγικά και αντανακλά την εκπαιδευτική διαδικασία που χρειάζονται κοινότητες και απελευθερωμένα εδάφη αγώνα.

Θεωρούμε πως το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας οργανώνεται στη βάση δημιουργίας καταναλωτικού εργατικού δυναμικού που ανατροφοδοτεί την αγορά, πλάθοντας ανθρώπους υπάκοους στις δομές εξουσίας. Το σύστημα αυτό, που επιβάλλεται ως μονόδρομος επιβίωσης, αποκλείει εκ των προτέρων και αποβάλλει εκ των υστέρων καταπιεσμένα ταξικά υποκείμενα, όπως στην προκείμενη τα μεταναστά. Στη βάση όλων των παραπάνω καλούμε αυτή την εκδήλωση σαν μια ευκαιρία να ανοίξει ένας παραγωγικός διάλογος αναφορικά με την οριζόντια και ελευθεριακή παιδεία που αποσκοπεί στη συγκρότηση και ενίσχυσηπαιδαγωγικών δομών για ελεύθερους ανθρώπους. Επομένως θα θέλαμε από κοινού να διερευνήσουμε:

-Τι ρόλο έχει η εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών στις επαναστατημένες κοινότητες και ποια είναι η σχέση της με την τοπική κουλτούρα και τον πολιτισμό, τις οικονομικές και τεχνολογικές ανάγκες της κοινωνίας καθώς και των ίδιων των εγχειρημάτων;

-Πώς μπορούμε να φτιάξουμε -εμπνεόμενοι/-ες από εγχώρια και διεθνή εγχειρήματα για μια καλύτερη παιδεία και αυτομόρφωση – παιδοκεντρικές δομές που απαντούν σε υλικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες, με συμμετοχή των παιδιών στις αποφάσεις και παράλληλα την κατανόηση του παιδιού ως αυτόνομου ατόμου στο πλαίσιο της κοινότητας;

Δομή Παιδικού Στεκιού και Αυτομόρφωσης της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών

Μοιραστείτε το άρθρο