COVID-19 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δημιουργία Ομάδας Ψυχικής Υγείας

Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες λόγω της συνθήκης του εγκλεισμού από τη γενικευμένη καραντίνα και των προεκτάσεών της, μπορούν να απευθυνθούν στην ομάδα ψυχικής υγείας του Covid 19: Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης.

Παρέχεται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και του διαδικτύου καθώς και διασύνδεση με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Ωράριο επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 με 22:00
Email: [email protected] 
Τηλέφωνο: 6946184017

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Facebook: https://www.facebook.com/AntiviruSolidarityThess/

Ενώ, εδώ μπορείτε να βρείτε την πρώτη έκδοση του Οδηγού Ασφαλών Πρακτικών του Δικτύου Έμπρακτης Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας.

#AntiviruSolidarityThess
#covid19mutualaid

16/04/2020
Ομάδα Ψυχικής Υγείας Covid 19: Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης

Η «ομάδα Ψυχικής Υγείας» του δικτύου Covid-19 Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε ως μία προσπάθεια ενεργητικής απάντησης και συλλογικής αντίστασης στο βίωμα του εγκλεισμού και των προεκτάσεών του, λόγω της γενικευμένης καραντίνας. Αντιτάσσεται στις επιταγές των πολιτικών της βιοεξουσίας που κατακερματίζουν την ολότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και προτάσσει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική διάσταση της υγείας ως ένα αλληλένδετο όλον. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για κοινωνική συμμετοχή στις πολιτικές ψυχικής υγείας ως κοινό αγαθό και κοινωνική προτεραιότητα.

► Μέλη της ομάδας μπορούν να είναι εργαζόμενες/οι και φοιτήτριες/ές στο χώρο της ψυχικής υγείας και της υγείας, άνθρωποι με αναπηρία και που αντιμετώπισαν/ζουν ψυχικές δυσκολίες καθώς και οι οικογένειές τους και όποια/ος άλλη/ος θα ενδιαφέρονταν, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τις υπόλοιπες πόλεις/περιφέρειες.

► Η ομάδα δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση ώστε η χρόνια κραυγή των κοινωνικά αποκλεισμένων και εγκλείστων σε ιδρύματα, ψυχιατρεία, στρατόπεδα προσφύγων κ.α., να αποκτήσει λόγο και ενεργητικό ρόλο στο δημόσιο χώρο. Να γίνει κάλεσμα συλλογικής συνείδησης και αλληλεγγύης σε όλο το κοινωνικό σώμα με απώτερο στόχο την επανανοηματοδότηση της ψυχικής υγείας στην πράξη.

► Συντονίζει και υλοποιεί εξωστρεφείς δράσεις διασύνδεσης και δικτύωσης με ανάλογες δομές ή πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, με εργαζόμενες/ους σε πλαίσια ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, στρατόπεδα προσφύγων κ.α., καθώς και με τους ανθρώπους που διαβιούν σε αυτά ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους (πανελλαδικά και σε διεθνές επίπεδο).

► Στην ομάδα μπορούν να απευθυνθούν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες λόγω της συνθήκης του εγκλεισμού από τη γενικευμένη καραντίνα και των προεκτάσεών της. Παρέχεται:

  • Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχικής υγείας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και του διαδικτύου.
  • Όταν καταστεί αναγκαίο, διασύνδεση με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και υποστήριξη των ανθρώπων σε αυτήν τη διαδικασία, με στόχο την καλύτερη εξατομικευμένη δυνατή επιλογή υπηρεσίας και πλαισίου υποστήριξης.

Ωράριο επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 με 22:00  – 694.61.84.017

Email: [email protected]

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

Συντονισμός_Covid-19: Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης

 

Press Release 16/04/2020

Mental Health Group
Covid-19: Thessaloniki Solidarity

The “Mental Health group” of the Covid-19 Thessaloniki Solidarity network was established in an effort to actively respond to, and collectively resist, the experience of confinement and its implications, in light of the overall quarantine state. The Group opposes the orders of biopower policies that fragment the wholeness of human existence and advocates the physical, mental and social dimensions of health as an integrated whole. It addresses an open call for social participation in mental health policies, acknowledging mental health as a common good and a social priority.

► The Group may engage as members physical and mental health professionals, employees and students, persons with disabilities who have faced/are facing mental difficulties, as well as their families, and any other person interested in contributing, not only from Thessaloniki but also from other cities/regions.

► The Group’s activity is oriented towards helping the persistent shout out of the socially excluded and those confined in institutions, psychiatric hospitals, refugee camps etc., be heard and take on an active role in public space; to turn this shout out into a call for collective conscience and solidarity throughout society, ultimately aiming at redefining mental health in practice.

► The Group coordinates and implements outward-oriented activities focused on interaction and networking with similar solidarity structures or initiatives, persons employed in the fields of mental health and social welfare, refugee and other camps, as well as with people living there or making use of their services (on Greek and international level).

► The Group may be called upon by people facing psychosocial difficulties as a result of confinement due to the overall quarantine state and its implications. The following is provided:

  • Free psychological support by mental health professionals via telephone communication and/or the Internet.
  • When necessary, interconnection with other specialized health services and support to people in this process, aiming at the best possible personalized service and support framework option.

Contact details: Monday through Friday, 10:00 – 14:00 and 18:00 – 22:00 on (+30) 694 61 84 017

Email: [email protected]

WE’RE TAKING MENTAL HEALTH INTO OUR OWN HANDS!

Μοιραστείτε το άρθρο