Συγκέντρωση για τη χορήγηση ασύλου από απορριφθέντες αιτούντες από το Ιράκ

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 στις 12:00, πλατεία Συντάγματος

Συγκέντρωση για τη χορήγηση ασύλου από απορριφθέντες αιτούντες από το Ιράκ.

Χαρτιά, υγεία, οικονομικό επίδομα, στέγαση, εργασιακά δικαιώματα και εκπαίδευση για όλες και όλους.


Gathering for the granting of asylum by rejected applicants from Iraq.

Papers, healthcare, financial support, housing, labor rights and education for all