ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ σχετικά με τις συνθήκες διαμονής σε δομές όλων των τύπων των μαθητών/τριών προσφύγων-αιτούντων άσυλο-μεταναστών και των οικογενειών τους

Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους για το ασφυκτικό και αναξιοπρεπές πλαίσιο διαβίωσης και επιτήρησης του συγκεκριμένου πληθυσμού, με όλες τις συνέπειες που αυτό επιφέρει τόσο αναφορικά με τη φοίτηση των παιδιών στην τυπική εκπαίδευση και τη σχέση τους με τους/τις συνομηλίκους τους καθώς και με την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε και εναντιωνόμαστε πλήρως στο ασφυκτικό εργασιακό πλαίσιο που δημιουργείται για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στα κέντρα αυτά, κάτι που δε συνάδει με την επαγγελματική και προσωπική αξιοπρέπεια και ταυτότητα των ατόμων που εργάζονται εκεί.

Διάβασε περισσότερα

Κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών για ασφαλή σχολεία, Δευτέρα 10/1 14:00 στις Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Τετάρτη 12/1 13:30 στο ΥΜΑΘ

Τη Δευτέρα 10 του Γενάρη τα σχολεία ανοίγουν όπως ακριβώς έκλεισαν. Η αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητ(ρι)ών και των οικογενειών τους για την εξέλιξη της πανδημίας στις πολυπληθείς σχολικές τάξεις συνεχώς ενισχύεται καθώς Υ.ΠΑΙ.Θ. και κυβέρνηση, παρά τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, αποδεικνύουν την εγκληματική αδιαφορία τους για την υγεία και τη ζωή μας και δεν παίρνουν κανένα μέτρο για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων.

Διάβασε περισσότερα