Καταγγελίες των σπουδαστών ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ για αθέτηση υποσχέσεων από την κυβέρνηση

Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που ο γ.γ του κέντρου δια βίου μάθησης κ Βουτσινος
έδωσε προφορική δέσμευση ότι οι σπουδαστές (Α και Β τάξη ) που εισήχθησαν στη σχολή
με το παλιό καθεστώς ν.3475/2006 θα αποφοιτήσουν με το ίδιο καθεστώς και όχι με το
καινούργιο νόμο, μία προφορική δέσμευση βέβαια που έμεινε στον αέρα…

Διάβασε περισσότερα