Να σταματήσει άμεσα η καταστροφή του Ερασίνου!

Καταγγελία τοπικών οργανώσεων για την καταστροφή προστατευόμενων εκτάσεων από «αντιπλημμυρικά έργα» στο ρέμα Ερασίνου στη Βραυρώνα (Ανατολική Αττική).
Να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες μέχρι να υπάρξει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος, επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας και της μορφής των αναγκαίων έργων ώστε να εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας του ρέματος Ερασίνου, στοιχεία τα οποία το Ελληνικό κράτος έχει δεσμευθεί να προστατεύει.

Διάβασε περισσότερα