Μηχανοκίνητη πορεία ενάντια στη διάλυση και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας, Σάββατο 9/4 στις 12:00 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Αλληλεγγύη στον αγώνα των υγειονομικών. Άμεση ενίσχυση του Ε.Σ.Υ.
Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Ίση και ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία για όλους

Διάβασε περισσότερα