Εκδήλωση/ Συζήτηση – ” Η παραγωγή τροφής εντός ελεύθερων χώρων “, Σάββατο 27/5 στις 18:30 στον ΕΚΧ Σχολείο

Έχοντας πιάσει την παραγωγή τροφής ως κεντρικό άξονα μας, φέρνουμε στη βάση των ουσιαστικών αναγκών μας την ελεύθερη πρόσβαση και διάδοση της γνώσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό – γνωρίζοντας στην διαδρομή την γη, και εμάς.
Στα παραπάνω πλαίσια, γνωριζόμαστε, μοιραζόμαστε εμπειρίες και βιώματα με τον αυτοδιαχειριζόμενο αστικό λαχανόκηπο “πάρκο φιλίας” στην Αθήνα.

Διάβασε περισσότερα