Συγκέντρωση- ενημέρωση για τη δικαστική δικαίωση των κατοίκων Ιακωβάτων, Τετάρτη 19/7 στις 19:30 στο Πάρκο Ιακωβάτων

Ομάδα κατοίκων που ενδιαφέρθηκε τόσο για τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ποιότητα της εκπαίδευσης, όσο και για τη διατήρηση του μικρού αυτού πνεύμονα πρασίνου στη γειτονιά μας, στράφηκε προς την αρμόδια δικαστική αρχή, ώστε να ελεγχθεί η νομιμότητα των ενεργειών.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, αναγνωρίζοντας τις εύλογες αιτιάσεις και τα δίκαια αιτήματά μας, δικαίωσε αυτή την προσπάθεια κρίνοντας έκνομες τις ενέργειες του Δήμου!

Διάβασε περισσότερα