Να λύσουμε το κοινωνικό συμβόλαιο του εκβιασμού

Γιατί επιτρέπουμε στην πρυτανεία να εκδηλώνει και να επιβάλλει έμπρακτα όλον της τον ζήλο να γίνει αρεστή στο υπουργείο, όλον της τον κυνισμό απέναντι στα ζητήματα ζωής, δημόσιας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που θέτει η πανδημία εδώ και δύο χρόνια, όλη της την ανυπομονησία να βοηθήσει στην περαιτέρω αποδιάρθρωση της δημόσιας παιδείας με έναν ακόμη νόμο-πλαίσιο, όπου επιχειρήσεις και αστυνομίες θα υποστηρίζουν οι μεν τις δε ενάντια στο πανεπιστήμιο;

Διάβασε περισσότερα