Ιστορία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας: 1993-1996

Συνεχίζεται η αναφορά στην ιστορία της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας, δηλαδή στην ιστορία της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς των δικηγόρων.
Η τριετία 1990-1993 ήταν μία τριετία συντριπτικών αλλαγών σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο.
Στον δικηγορικό χώρο, η πλημμυρίδα των εξελίξεων αυτών συνδυάστηκε με μια παρατεταμένη ριζοσπαστική κινηματική δραστηριότητα, πρωτόγνωρη για το χώρο, αφού πρώτη φορά βρέθηκε να απεργεί για έξι μήνες (Σεπτέμβριος 1992 – Μάρτιος 1993) για την κατάργηση του ασφαλιστικού νόμου Σιούφα, καθώς και διαφόρων αυταρχικών νομοθετημάτων που περιόριζαν δικαιώματα και ελευθερίες.

Διάβασε περισσότερα