Ποιοί είμαστε

Μία ανεξάρτητη πρωτοβουλία η οποία συστήνει και λειτουργεί ένα νέο, ελεύθερο, κοινωνικό, συνεργατικό, αυτοδιαχειριζόμενο, αμεσοδημοκρατικό, πολυμορφικό μιντιακό εγχείρημα, πέρα από το κυρίαρχο ιδεολογικό-πολιτικό-οικονομικό μοντέλο.

Με βασικό άξονα την αδιαμεσολάβητη πληροφόρηση και την ακηδεμόνευτη ενημέρωση, ως δημόσιο αγαθό και κοινωνικό δικαίωμα, και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας.Μέσα στο ρεύμα ενός νέου κόσμου που γεννιέται και τα νέα συλλογικά κοινωνικά εγχειρήματα.