ΒΙΟΜΕ: Ήρθε συνεργείο να τοποθετήσει την περίφραξη, συνοδεία αστυνομίας. Συνεχίζεται η περιφρούρηση από εργαζόμενες,-ους και αλληλέγγυες,-ους

Δήλωση Μάκη Αναγνώστου Σ.Ε. ΒΙΟΜΕ. Συνεργείο ήρθε στην είσοδο της ΒΙΟΜΕ, συνοδεία αστυνομίας, για να τοποθετήσει περίφραξη, κατ’ εντολή του fund. Εργαζόμενοι και πολλοί αλληλέγγυοι βρίσκονται στη ΒΙΟΜΕ για την υπεράσπισή της. Απέτρεψαν το κλείσιμο της εισόδου του εργοστασίου. Συνεχής ενημέρωση..