Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της εξαίρεσης ΑΠΕ από εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Με νέα υπουργική απόφαση εξαιρούνται πλέον από την υποχρέωση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιομηχανικοί αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί πολλαπλάσιας ισχύος. Τι αναφέρουν οι οργανώσεις που κατέθεσαν προσφυγή ακύρωσης στο ΣτΕ.

Πηγή: Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά

Στο όνομα της ‘πράσινης ανάπτυξης’ και της ‘απολιγνιτοποίησης’ πολλαπλασιάζεται η ισχύς βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οι οποίες εξαιρούνται πλέον από την υποχρέωση εκτίμησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων! Για την ακύρωση αυτής της απόφασης (στις 29 Ιουλίου 2020) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τέσσερις μήνες μετά, γίνεται προσφυγή στο ΣτΕ από 11 οργανώσεις, μεταξύ αυτών ορειβατικοί σύλλογοι, τοπικές οργανώσεις στο Αιγαίο και περιβαλλοντικές οργανώσεις εθνικής δράσης. Μία ακόμη δράση στην προσπάθεια να ανακοπεί αυτή η πολιτική που είναι κατά κύριο λόγο καταστροφική για τα οικοσυστήματα, αλλά και σκανδαλώδης για τη διευκόλυνση των εταιρειών ενέργειας στην αρπαγή δημόσιας γης για κερδοσκοπία χωρίς τους όποιους περιορισμούς περιβαλλοντικής προστασίας. Μια πολιτική που, μεταξύ άλλων, στο όνομα της σωτηρίας του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή προωθεί την κατασκευή βιομηχανικών αιολικών σταθμών σε όλες τις βουνοκορφές αποκρύπτοντας το γεγονός ότι οι αιολικοί σταθμοί εισάγουν στο δίκτυο ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την ονομαστική τους ισχύ και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να οδηγήσουν στο κλείσιμο των μονάδων καύσης ορυκτών…

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης που πολλαπλασιάζει την ισχύ των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι εξαιρούνται από την εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Πηγή: Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά

Mε πρωτοβουλία της «Κίνησης για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου» κατατέθηκε στις 27/10/2020 μαζί με τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ και MOm, οχτώ σωματεία, αλλά και πολίτες, αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία διπλασιάζει την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών σταθμών που εξαιρούνται από κάθε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων (ΕΠΕ). Επιπλέον, η ίδια απόφαση πενταπλασίασε τα αντίστοιχα όρια για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και αύξησε κατά 20 ολόκληρες φορές το κατώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος που επιτρέπεται να έχει ένας φωτοβολταϊκός σταθμός προκειμένου να εξαιρείται από κάθε είδους περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ αντίστοιχες, οριζόντιες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση και για υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Πηγή: Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά

Σύμφωνα με την προσφυγή τους στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα σωματεία και οι πολίτες υποστηρίζουν ότι μέσω της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562 (29/07/2020) (ΦΕΚ Β΄ 3291):

– Ένας τεράστιος αριθμός αιολικών, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών σταθμών παύει να αξιολογείται ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, κατά παράβαση του περιβαλλοντικού κεκτημένου, όπως αυτό διασφαλίζεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, και χωρίς καμία επιστημονική ή τεχνική τεκμηρίωση της απόφασης αυτής.

– Ένας πολύ μεγάλος αριθμός έργων που εντάσσονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 θα υποβάλλεται πλέον σε μια πολύ πιο συνοπτική και ελαστική αξιολόγηση ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

– Δεν εξετάζονται καθόλου οι συσσωρευτικές επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον -και μάλιστα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές- και ενθαρρύνεται η κατάτμηση μεγάλων σταθμών σε μικρότερα υποέργα χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων έργων αθροιστικά, χωρίς καμία μέριμνα για το περιβάλλον.

– Η οριζόντια αύξηση των κατώτατων ορίων χωρίς αναφορά σε επιστημονικά δεδομένα αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αυξήσεις χωρίς καμία τεκμηρίωση.

Πηγή: Η Τήνος κατά των ανεμογεννητριών

Επιπλέον, η παραδοχή ότι π.χ. αιολικοί σταθμοί ισχύος έως 10MW (π.χ. 3 ανεμογεννήτριες ισχύος 3ΜW και ύψους έως 150 μ. η κάθε μια) δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και άρα εξαιρούνται εκ των προτέρων από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι αυθαίρετη και αντιεπιστημονική, ειδικότερα αν συνυπολογίσει κανείς τα απαιτούμενα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης). Αντίθετα, η τρέχουσα επιστημονική ετυμηγορία είναι ότι τέτοιου είδους έργα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ενώ επιδεινώνουν τον ήδη πολύ έντονο κατακερματισμό των φυσικών και ημιφυσικών οικοσυστημάτων της χώρας μας.

Καθώς η κρίση της πανδημίας έχει αναδείξει με τον πιο επιτακτικό τρόπο την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τα υγιή, φυσικά οικοσυστήματα αποτελούν -σύμφωνα με τους επιστήμονες- τη σημαντικότερη ασπίδα μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καλούμε την κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτήν την οριζόντια, ατεκμηρίωτη και αντιεπιστημονική απόφαση και να θέσει την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος ως μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητές της.

Υπογράφουν:

 • Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου
 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ»
 • Εταιρεία για τη Mελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας / ΜΟm
 • Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου
 • Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος
 • Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης
 • Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας
 • Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας
 • Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών
 • Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος» Πάρου

Αθήνα, 26/11/2020

Υ.Γ. Ευχαριστούμε επίσης τις παρακάτω ομάδες που στήριξαν οικονομικά την προσφυγή μας:

– Πρωτοβουλία Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων

– Εξωραϊστικός Σύλλογος Νημποριού

– Πρωτοβουλία Πολιτών Save Andros

– Σύλλογος Απανταχού Βαλαωριτών Ευρυτανίας “Ο Βαλαωρίτης”

– Δίκτυο φορέων και πολιτών για την Προστασία των Αγράφων

– Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας

– Συνέλευση για την Υπεράσπιση των Βουνών

– Dynamo Κύθηρα

– Support Earth – Στηρίζουμε Γη

Πηγή: Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου