Παρουσίαση συζήτηση: Ιστορικές, εθνικές και έμφυλες πτυχές της αναπαραγωγής

3 ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ 10, 16, 23/10

Παλιές και σύγχρονες ιστορίες για τη δυνατότητα της έκτρωσης

Η σχέση μας με το σώμα μας, η πρόσβασή μας στην περίθαλψη, αλλά και η επαφή μας με την ιατρική είναι θέματα που συχνά δεν συζητιούνται, ούτε γίνονται αντιληπτά ως πεδία ανταγωνισμού. Αυτήν την αντίληψη θέλουμε να πολεμήσουμε, τόσο μέσα μας όσο και γύρω μας, προκειμένου να αλλάξουμε την πραγματικότητα που διαχωρίζει το προσωπικό από το πολιτικό, το ιδιωτικό από το δημόσιο, τις ντόπιες από τις μετανάστριες, την πολιτική από τις ζωές μας. Γι’ αυτό και επιθυμούμε να συναντηθούμε, για να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, αλλά και να αναστοχαστούμε πάνω σε αυτές, προσπαθώντας να ανοίξουμε δρόμους, λιγότερο μοναχικούς, κόντρα στην υποτίμηση των ζωών μας.

Θα ακολουθήσει riot grrl dj set