Τελευταία στιγμή αποφάσισαν την δίμηνη παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων υγειονομικών στις δομές φιλοξενίας προσφύγων, χωρίς όμως να διασαφινίζεται η συνέχεια του προγράμματος

Τρείς ημέρες πριν την εκπνοή του προγράμματος PHILOS II, παροχής υγειονομικής υποστήριξης σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και νοσοκομεία – κέντρα υγείας ανά την επικράτεια, οι εργαζόμενοι πληροφορήθηκαν ότι δίδεται παράταση 2 μηνών στις συμβάσεις των εργαζομένων, χωρίς όμως να διασαφινίζει σκόπιμα ως πότε θα συνεχίσεις το πρόγραμμα PHILOS II με τον αόριστο όρο “μέχρι την εύρυθμη ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου”.

Διάβασε περισσότερα