Αυτοδιοικητικές εκλογές Θεσσαλονίκη: Η ποσόστωση γυναικών υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές και πώς υποβαθμίζεται

Μελετώντας τους συνδυασμούς στις δημοτικές εκλογές για τον Δήμο Θεσσαλονίκης παρατηρήσαμε μια σημαντική απόκλιση μεταξύ των ποσοστών ανδρών και γυναικών υποψηφίων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων αντίστοιχα.

Διάβασε περισσότερα