ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ σχετικά με τις συνθήκες διαμονής σε δομές όλων των τύπων των μαθητών/τριών προσφύγων-αιτούντων άσυλο-μεταναστών και των οικογενειών τους

Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους για το ασφυκτικό και αναξιοπρεπές πλαίσιο διαβίωσης και επιτήρησης του συγκεκριμένου πληθυσμού, με όλες τις συνέπειες που αυτό επιφέρει τόσο αναφορικά με τη φοίτηση των παιδιών στην τυπική εκπαίδευση και τη σχέση τους με τους/τις συνομηλίκους τους καθώς και με την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε και εναντιωνόμαστε πλήρως στο ασφυκτικό εργασιακό πλαίσιο που δημιουργείται για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στα κέντρα αυτά, κάτι που δε συνάδει με την επαγγελματική και προσωπική αξιοπρέπεια και ταυτότητα των ατόμων που εργάζονται εκεί.

Διάβασε περισσότερα