Ο ΕΣΔΕΠ απέναντι στα Συμβούλια Διοίκησης

Ο νέος Νόμος Πλαίσιο βρίσκεται σε τροχιά σταδιακής υλοποίησης, καθημερινά επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις σχετικά με τους σκοπούς του, που δεν είναι άλλοι από τη θωράκιση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ΑΕΙ, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την επιτάχυνση της μετατροπής των πτυχίων σε πιστοποιητικά «κατάρτισης» και «δεξιοτήτων», τη γενίκευση των διδάκτρων, την κατηγοριοποίηση των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη βάση των επιχειρηρησιακών τους πλάνων. Αυτές τις κατευθύνσεις έρχεται να υπηρετήσει το νέο μοντέλο διοίκησης με τα Σύμβουλια Διοίκησης (ΣΔ), η εκλογή των οποίων αποτελεί καθοριστική επέμβαση του νέου Νόμου.

Διάβασε περισσότερα