Πορεία ενάντια στην “πράσινη” λεηλασία της φύσης και των τοπικών πληθυσμών – Μαδρίτη 16/10 – ΦΩΤΟς / ΒΙΝΤΕΟ

Το Σάββατο 16/10 πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στη Μαδρίτη με μαζική συμμετοχή και μεγάλη δυναμικότητα, ενάντια στις μεγάλες αιολικές και φωτοβολταϊκές υποδομές που προωθούνται στα πλαίσια της “πράσινης ανάπτυξης”. Στη διαδήλωση συμμετείχαν οικολογικές και τοπικές ομάδες υποστηρίζοντας ότι χρειάζονται μικρότερης και διαφορετικής κλίμακας έργα ώστε να μην είναι ανεπανόρθωτες οι ζημιές που θα προκληθούν στο περιβάλλον, να μην αλλάξει ο φυσικός χαρακτήρας των τοπίων και να μην επηρεαστούν οι κύριοι οικονομικοί πόροι των αγροτικών περιοχών.

Διάβασε περισσότερα