ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δήλωση αντίστασης, αγώνα, αξιοπρέπειας

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν επιθυμούμε την συμμετοχή μας στις ομάδες δράσης, δεν θα συμβάλουμε στο “έργο” τους, σε καμιά διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Δεν θα υπηρετήσουμε τα κυβερνητικά σχέδια για ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου,  μέσω της αξιολόγησης  και των άλλων προβλέψεων του Ν. 4823/21.

Διάβασε περισσότερα