Για την επείγουσα ανάγκη στέγασης νηπιαγωγείων των Συκεών

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει για την εκπαίδευση των νηπίων και των προνηπίων με τον αριθμό των παιδιών στα 1ο, 3ο, 5ο, 12ο, 13ο, 14ο Νηπιαγωγεία Συκεών να αγγίζει τα 25 παιδιά ανά τμήμα-συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με ΕΕΑ που έχουν ανάγκη εξατομικευμένης υποστήριξης- σε αίθουσες που τα τετραγωνικά μέτρα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον αριθμό αυτό και με αρνητικές συνέπειες στην εκπαίδευση και την ασφάλεια των παιδιών.

Διάβασε περισσότερα