Δίωξη Θεόδωρου Αζούδη:
Ένας καφκικός κόσμος αναδύεται στην Ευρώπη του 21ου αιώνα

Ένα «ιδιόρρυθμο μηχάνημα» εκτελέσεων στήνεται γύρω μας, με δολοφονία χαρακτήρων, απαξίωση σε πρωτοβουλίες και προσπάθειες που επιχειρούν να φωτίσουν σκοτάδια. Μία αίσθηση ασφυξίας και απόλυτου εγκλωβισμού σε κανόνες που αφυδατώνουν και επιχειρούν να συν θλίψουν ανθρώπους, σε μία αντιστροφή της πραγματικότητας, όπου η λογική οπισθοχωρεί μπροστά σε φρονιματικές διώξεις, που ενδύονται μανδύα  γραφειοκρατικής ψευδο-νομιμότητας. Ο καφκικός κόσμος φαίνεται να ζωντανεύει στη Ευρώπη του 21ου αιώνα…

Διάβασε περισσότερα