Σύλλογοι διδασκόντων πανεπιστημιακών σχολών αποφάσισαν αποχή από εξεταστικές και μαθήματα!

Διδάσκοντες στις πανεπιστημιακές σχολές συμπορεύονται με τους φοιτητ(ρι)ες στον αγώνα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Με αποφάσεις συλλόγων τους (Παντείου, Κρήτης, ΑΠΘ) προχωρούν σε αποχή από εξετεταστικές και μαθήματα, καλώντας σε κινητοποιήσεις.