Συνάντηση στη Μπολόνια “Σπάζοντας τον Φραγμό”: Στην πλευρά των καταπιεσμένων…

Ανταπόκριση: Clandestina

Από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Μπολόνια η συνάντηση «Σπάζοντας τον Φραγμό» (Breaking the Barrier) του Transnational Social Strike. Σκοπός ήταν η δημιουργία ενός χώρου «που αρνείται τη λογική του πολέμου» και «μπορεί να χρησιμεύσει για την επεξεργασία συλλογικών στρατηγικών», «για τη διεύρυνση της πολιτικής μας φαντασίας και δύναμης» στη διεθνική τους διάσταση.