Κανένας έλεγχος και αποκλεισμός, αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων

Από τη Δευτέρα 24/4 οι εργαζόμενοι της λέσχης βρίσκονται σε στάση εργασίας, διεκδικώντας την επαναπρόσληψη 6 εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν ανανεώθηκαν. Σήμερα 26/4, όσο δεν συμμετέχουν στη στάση εργασίας, πήραν εντολή να μοιράσουν μερίδες. Συγχρόνως, με την έναρξη της μεσημεριανής διανομής φαγητού, επιχειρήθηκε ο έλεγχος καρτών σίτισης με ηλεκτρονικά μέσα, τον οποίο διακόψαμε άμεσα. Αυτή τη στιγμή, φοιτητές/ιες/α έχουμε κλείσει τις διανομές φαγητού, σε στήριξη του αγώνα των εργαζομένων.