Ο αγώνας συνεχίζεται, κινητοποιήσεις, απεργίες και δράσεις καλλιτεχνών και σπουδαστών/ριών ενάντια στο ΠΔ 85 και την υποτίμηση των καλλιτεχνικών σπουδών

Σε συνέχιση των κινητοποιήσεων προχωρούν σε όλη τη χώρα σύλλογοι σπουδαστών/ριών, φοιτητών/ριών, καλλιτεχνικά σωματεία και σύλλογοι με στόχο την ανατροπή του ΠΔ 85 το οποίο προχωρά σε διαβάθμιση και εξίσωση καλλιτεχνικών πτυχίων με απολυτήρια λυκείου, την υποβάθμιση κατ΄επέκταση εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου και πλήττει σε ένα γενικό πλαίσιο τον πολιτισμό.